Skulle Jesus känna igen sig i kristendomen?

Showing page 11 of 13: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13
Inlägg #201: Postat: 2012-05-02 14:51:00
Leif Erlingsson
Forts...  Det är inte min tanke förra kommentaren eftersom ateisten som upptäcker att ateismen är falsk per definition ej längre är ateist.  Utan f.d. ateist, som famlar efter vad hon kan tro på!  Been there, done that...
Inlägg #202: Postat: 2012-05-02 16:10:00
CMO
#191 Det är ganska vanligt att intellektuella konverterar till Katolicismen.

Det är också vanligt att andra "begriper ingenting".
Inlägg #203: Postat: 2012-05-02 17:29:00
Jan Brunnegård
Är inte självaste CMO katolik tro, tycker mig minnas detta. Men under min levad har ganska så många "kulrturpersonligheter" i Sverige gått över.. Det började nog med Sven Stolpe och sedan kom nog ca 20 st till med åren. Så har vi ju rader av präster i Sv Kyrkan som på 1950 60 70-talen stod ROM mkt nära och använde sig katolska ceremomier mm "Fader Gunnar" Rosendahl i Skåne t ex.
Inlägg #204: Postat: 2012-05-02 19:57:00
Bizon
Leif - du uttrycker dej så försiktigt :- det är visserligen inte möjligt att uttrycka sej säkrare om man inte har varit där - så att säja - ja men vad är det? In fnurra i systemet - en mental kullerbytta?

I #200 menar du att det inte är din tanke som jag refererat till i #196, den jag läste mej till i ditt inlägg #195? Vems tanke är det då - eller har jag tolkat dej fel?

"199 "en modell som TYCKS ge en förklaring antyder att det kan vara något helt annat, och vad menar du att ateisten finner en förklaring på som skulle kunna omvända denne?

Skulle en ateist vid sunda sinnen kunna finna en sådan förklaring - eller betyder det att ateisten trillat dit på nått sätt?

Det synes mej svårt att finna något sådant som skulle kunna omvända en seriös ateist, och omöjligt om man tycker sej finna det i någon religion av typ katolicismen eller kristendomen.

Det att finna något som man inte har några logiska verktyg för att förstå även som ateist behöver inte ses som en motsättning till en ateistisk hållning - är inte livet i sej själv en sådan? Men måste man tro att det förutsätter en gud? Eller ännu värre - måste man gå in i en tro av typ judisk/kristen/islamsk gudsuppfattning för att själva livet är ett under som faktiskt är ganska svårt att förklara?

Någonstans anar jag bakom orden i dina kommentarer att du bär någon sorts tro inom dej - själv har jag en tolkning till att allt är som det är som inte förutsätter en gud, men likväl en möjliggörande kraft som är orsak till existensen - den allt möjliggörande kraften som utan att värdera och utan att kunna annat är både det onda och det goda, möjliggör både det onda och det goda.

Hur jag kommit fram till att det omöjligen kan finnas en gud av den traditionella varianten är lätt att förklara - jag behöver bara gå till mej själv, jag skulle inte överleva en sekund utan att ingripa - helt enkelt bara omöjliggöra alla onda handlingar - om en varelse skulle stå i begrepp att göra något ont så skulle det bara inte ske.

Då man säjer i den kända bönen "ske din vilja så som i himlen så och på jorden" då utgår man helt tvärsäkert från att denne gudens vilja är god - dessutom glömmer man att väldigt mycket som beskrivs i bibeln är utpräglat onda handlingar utförda av en gud eller den guden.

Och som du förstår så anser jag att det talar för att det inte finns en sådan gud - för om vi skulle ha råkat ut för att vara skapade av en så ond gud så skulle vi med all sannolikhet ha märkt mer av den ondskan - de som nu beskrivs är bara en del slumpartade händelser som människor fantiserat lite kring.

En annan kul grej som få undrar över - tänk dej evigheten - varför skulle just nutiden vara den skärningspunkt som en gud satt som gräns för då denne guds härlghets kraft ska visa sej? Vad talar för att det inte redan borde ha skett för evigheter sedan? Varför har inte den gudens slutgiltiga kraftmätning med ondskan för länge sedan avgjorts? Och om nu denne gud är allt, i allt, och om allt så innebär ju det att den guden är allt - med andra ord både ont och gott, och att det goda så väl som det onda får fortgå borde betyda att den gudens ambition att förpassa ondskan till glömskan inte existerar för då borde det ju rimligen redan gjorts för evigheter sedan - vilken gud skulle vilja låta detta onda mirakel fortgå om denne verkligen skulle kunna göra något åt det?
Inlägg #205: Postat: 2012-05-02 20:13:00
Leif Erlingsson
Bizon, varför så många ord?  Det är så enkelt, om du inte har upplevt det som förändrar allt så kan du tänka att de som inte tänker som du är galna, medan om du har upplevt en större verklighet så är en större verklighet verklig för dig.  Och den materiella verkligheten den verklighetsmängd som vi alla är överens om.  Sedan är det en annan fråga vad detta "gud" representerar, är det summan av allt medvetande eller vad?  Men att verkligheten inte bara är den materiella, det är denna aha-upplevelse som väcker själar.
Inlägg #206: Postat: 2012-05-02 20:23:00
Leif Erlingsson
Bizon, ang.I #200 menar du att det inte är din tanke som jag refererat till i #196, den jag läste mej till i ditt inlägg #195?  Vems tanke är det då - eller har jag tolkat dej fel?så hänvisar jag till #201 ovan.  Du har alltså tolkat mig fel, och det eftersom du inte tagit hänsyn till det dynamiska skeendet att den f.d. ateisten blir icke-ateist genom en upplevelse.  Efter hennes upplevelse så är hon inte längre ateist, utan förvirrad!  Och det är i detta tillstånd hon enkelt kan trilla in i ett slutet trossamfund.  En ateist kan alltså genom möjligheten av denna process mer sannolikt trilla in i ett slutet samfund än en redan troende!
Inlägg #207: Postat: 2012-05-02 20:30:00
Leif Erlingsson
eller betyder det att ateisten trillat dit på nått sätt?Ja, genom en transcendental upplevelse av en större verklighet.  Har man inte själv sådan erfarenhet kan man ju alltid avfärda det som vanföreställningar.
Inlägg #208: Postat: 2012-05-02 20:39:00
Leif Erlingsson
Ang. vad jag skulle tro så tror jag inte utan är öppen för kunskap undersöker många olika teorier, men erkänner de upplevelser jag själv har haft samt är öppen för att andra kan ha haft de upplevelser de berättar om.
Inlägg #209: Postat: 2012-05-02 20:57:00
Jan Brunnegård
SKULLE Jesus känna igen sig...? Naturligtvuis inte för kristendomen fanns inte då Jesu Kristi jordevandring pågick.Han skulle nog känna igen lite av sitt budskap i varje kyrka, men inte mycket.Men någonstans skulle han efter en tid hitta en lokal församling med stark tro, ganska mkt social kontroll, starkt ledarskap, härlig gemenskap osv.Där man hade mycket diakoni social omsorg mot hela omgivningen.En församling som gjorde en stark social nytta "mot sin nästa". KAN DU komma med ett tips??
Inlägg #210: Postat: 2012-05-02 21:07:00
Leif Erlingsson
Eller är det jag som har missförstått begreppet "ateism"?  Känner ateister till att verkligheten är mer än det fysiska?  Kan ateister tänka sig att alla medvetanden tillsammans skapar allt, men är bara ovilliga att kalla detta super-medvetande för "gud"?  Vet ateister om att det är våra medvetanden som är primära och som har fysiska upplevelser genom våra tillfälliga fysiska kroppar som föds och dör?  Kanske det bara är jag som missförstått vad det är att vara ateist?...  För i så fall skulle jag med stolthet kalla mig enligt detta begrepp.  Ordet "gud" är det ändå ingen som vet vad det betyder.  Man kan ha modeller och teorier, och man kan kalla upplevelser för guds-upplevelser, men menar man då möte med ett mycket större medvetande, menar man möte med sitt högre jag, vad menar man?!
Inlägg #211: Postat: 2012-05-02 21:16:00
Leif Erlingsson
Jan Brunnegård, du talar om relationer.  Det är förvisso enligt min egen analys den enda objektiva verklighet som vi kan uppfatta här i den materiella spegelvärlden.  Gemenskap.  Men den sociala kontroll du nämner kan vara både till skada och till nytta beroende på hur den ser ut.  Den starka tron är tyvärr oftast fundamentalistisk, "Är du Frälst?", får man frågan då man kommer på besök.  Iallafall från någon eller några.  Då vill man inte såra genom att förklara hur man tänker, men inte ljuga genom att svara som förväntat, så då håller iallafall jag mig borta för att inte såra någon.
Inlägg #212: Postat: 2012-05-02 22:07:00
Jan Brunnegård
Jasså Leif får frågan om sin frälsning om han går in i en kyrka. Jag har sprungit runt mkt men aldrig fått den frågan. Social kontroll är självklart både positiv och negativ. I kväll har TV4 visat en extrem sekt i Hylte som kallas Plymoth-bröderna. HEMSKT och liknar inget som jag sett i mina samfund.GOD afto
Inlägg #213: Postat: 2012-05-02 22:10:00
Bizon
Leif "210
Alltid svårt att generalisera om människor, så även om ateister - jag kan bara tala för mej själv så som varande obundet areligiös - och min syn på den mångdimensionella tillvarons orsak och verkan fick du förut bland alla dom där orden :- som jag för övrigt snickrade ihop för att försöka skapa lite förståelse för en annorlunda bild av vad en gud skulle kunna vara och inte kunna vara.

Ja kanske har du missförstått begreppet "ateism".
En del ateister känner säkert till att verkligheten är mer än det fysiska.
Kanske kan vissa ateister tänka sig att alla medvetanden tillsammans skulle kunna skapa, om inte allt så i alla fall det som tillkommit efter det att deras medvetande tillkommit.

Och ja säkert är det så att många ateister är ovilliga att kalla vad det nu än kan vara för gud då det så omöjligt inte har med något annat att göra än mänskligt vidlyftig fantasi.

Ja kanske en och annan ateist föreställer sej själavandring eller reinkarnation - inom buddismen är inte sådana tankar så främmande.

Primära medvetanden som upplever livet via en fysisk kropp är väl egentligen en rätt vanlig uppfattning - fast i kristen tappning är det livet här och sedan himlen när vi dör!

Mer avancerat blir det först då vi talar om flera liv och liv i olika former men endast en själ som får leva sej in i den kropp som för tillfället gäller, men jag vet inte om vi behöver blanda in stoltheten.

"Ordet "gud" är det ändå ingen som vet vad det betyder" - nej, och är inte det märkligt. Vi har skapats av en inkognito något som förutom att inte ge sej till känna annat än genom allas samverkande kreativa viljor som skapat nästan allt - nu även ska namnges och förutsätts ha en plan - om det är människan i största allmänhet eller även mista lilla småkryp så är det hög tid att fina goda samarbetsformer - bara det gamla vanliga småkrigandet - och det är inte roligt.

Ja vad menar man? - Jag menar egentligen inget annat än att detta gud och dess egenskaper ska ses för vad de är - resten är bara ballast till ingen nytta...
Inlägg #214: Postat: 2012-05-02 22:21:00
Leif Erlingsson
"obundet areligiös" är jag också.  :
Inlägg #215: Postat: 2012-05-02 22:28:00
Leif Erlingsson
Jan Brunnegård, ja faktiskt får jag den frågan.  T.o.m. i en Moské har jag fått motsvarande fråga.  Kanske det är något hos mig som får folk att ställa frågan.  :
Inlägg #216: Postat: 2012-05-03 08:27:00
Jan Brunnegård
LEIF du har kanske ett religiöst utseende och uppträdande som får lågan att tändas hos vissa människor ;- Det finns kanske en profet i dig? God Morgo
Inlägg #217: Postat: 2012-05-03 08:50:00
Jan Olsson
#216! - Leifs sätt att luta på huvudet,se bild,gör kanske att han ser lite frågande ut,varför den mötande så klart undrar om han är,som det heter i Skåne,"hällörad" redan vid ankomsten till etablissemanget,varför man i så fall inte behöver offra mera tid på honom där! - Så kan det va! - Hurra!
Inlägg #218: Postat: 2012-05-03 11:12:00
Gud finns inte
Gud finns inte och Jesus grekisk namnform var en fattiglapp med kärleksbudskap som låg rätt i tiden, ungefär som Beatles var rätt i tiden på sin tid. Ja, Beatles var mer känt i världen än Jesus någonsin har varit. Om nu Gud finns så varför har han straffat sitt folk så brutalt under alla tider? Judarna är ju guds eget folk. Varför lät han nazisterna mörda sex miljoner? Vad blir nästa straff? I Bibeln står det att hans folk skulle fylla hela världen, men fortfarande är dom inte fler än 13,5 miljoner, vi andra är 7 miljarder. Önskemål är att alla så kallade heliga böcker placeras i Bibliotekets förhistoriska avdelning och människan frigör sig från allt som heter religion. Vi måste frigöra oss från den farliga drogen som kallas religion.
Inlägg #219: Postat: 2012-05-03 12:06:00
Jan Brunnegård
218 / Vilka VI är du talesman för?

Kan du förklara Big Bang för mig?. Ur absolut ingenting så uppstod allting!
Inlägg #220: Postat: 2012-05-03 14:23:00
Bizon
Var det din namne som hade något att säja - eller var det du ?

Det "vi" som "Gud finns inte" talar om i #218 är så vitt jag kan förstå alla andra som finns i världen som inte är judar - där ingår även en del före detta judar, då ju även judar precis som andra mänskor ibland tar konsekvensen fullt ut av en och annan insikt dom råkar springa på.

För övrigt Jan så inser du nog att även "Gud finns inte" har läst lite om i bibeln och liksom jag frapperats av de logikbrister som kommer till uttryck mellan pärmarna i den boken - alla har ju inte den välvilliga grundinställning som krävs för att kunna tolka in något förnuftigt alls i de texterna.
Apropå det så är tydligen den förmågan selektiv om man ska dra någon slutsats av din fråga om "vi" jämfört med allt som en och annan troende inte frågar om beträffande de bibliska texterna.
Är inte det lite konstigt? Och "socionom" vad är det?
Showing page 11 of 13: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13
Laddar...