Rapportera inlägg

Valt inlägg:

Bizon, varför så många ord?  Det är så enkelt, om du inte har upplevt det som förändrar allt så kan du tänka att de som inte tänker som du är galna, medan om du har upplevt en större verklighet så är en större verklighet verklig för dig.  Och den materiella verkligheten den verklighetsmängd som vi alla är överens om.  Sedan är det en annan fråga vad detta "gud" representerar, är det summan av allt medvetande eller vad?  Men att verkligheten inte bara är den materiella, det är denna aha-upplevelse som väcker själar.

Ett meddelande kommer att skickas till ansvarig som besultar om inlägget skall tas bort, av vilken anledning vill du rapportera det här inlägget?