Skulle Jesus känna igen sig i kristendomen?

Showing page 3 of 13: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13
Inlägg #41: Postat: 2012-04-13 21:33:00
sunny
Dippen: de fundamentalistiska tror nog det?

CMO har fel: det är lättare att läsa texter förutsättningslöst när man inte är bunden av någon slags förutfattad åsikt.

Janne:Även våra myter spelar en viktig roll i vår historia o i vår kultur.Jag vet inte hur ofta vi hejdat oss med repliken - "Vem är du att kasta första stenen" här hos oss när ett gräl varit nära.

Att Jesus började diskutera o ifrågasätta vid 12 års ålder är normalt:det är då man gör det.
Jag drev mina lärare o prästen från vettet med alla frågor ur bibeln i den åldern o antingen Jesus kunde läsa eller inte, så kunde han vid det laget sin tids teologi eftersom man ansågs vuxen vid 12 o brukade giftas bort då därnere.Även vi ansågs vuxna efter klass 7 det år vi fyllde 14 o skulle ut i arbetslivet på min tid.
Inlägg #42: Postat: 2012-04-13 22:19:00
CMO
#41 Alla har förutfattade åsikter, inte minst ateister. Det ingår i själva definitionen av en ateist, att man har en förutfattad åsikt om något som man omöjligt kan veta.
Inlägg #43: Postat: 2012-04-13 22:33:00
Jan Brunnegård
SUNNY Jag bara funderar på vad som menas med ordet. MYT. För vissa är det lögn, skröna osv och för andra en slags religiös lärdom. Svårt att debbatera sakligt om jag inte vet vad folk menar..// Om man har tillräckligt med Kunskaper så kan man motarbeta fördomarna, förutfattade meningar hos sig själv I bästa fall även hos andra...
Inlägg #44: Postat: 2012-04-13 22:37:00
Jan Brunnegård
Ett kyrkosamfund eller lokal församling skulle inte kunna existera om inte de flesta av SOCIALA skäl var redo att kompromissa sig till en en enhet i grundläggande frågor.EXEMPEL / Halva gänget kan ju inte anse att Jesus bara var Människoson och resten av gänget att han var guds son och alltså Gud Själv. // Kanske jag vaknar mitt i natten o skriver mer.
Inlägg #45: Postat: 2012-04-13 22:58:00
Bizon
Jan #38 Du undrar varför jag diskuterar myter och skrönor; Jo du förstår jag försöket föra ett resonemang med utgångspunkt från det vi vet att vi inte vet vad gäller Jesus.
Det jag har att utgå ifrån är de uttalanden som de skrifter vi vanligen har tillgång till förtäljer att Jesus sagt - med utgångspunkt från det försöker jag på fullt allvar luta mej till om det är troligt eller ej och vad sagoberättarna och författarna till dessa texter kan ha menat med de formuleringar dom gjort.

Har du något förslag på en bättre metod för att komma en eventuell sanning på spåren.

----------------

Om nu CMO håller med Dippen om att poängen med kristendomen är att hålla folk i schack så har CMO inte orkat ta sej igenom den gigantiska textmassa som jag producerat i ämnet, eller i vart fall inte förstått innehållet - om så inte är fallet kunde det ju vara intressant att få se en liten deklaration om hans insikt i kristendomens orsak.

----------------

Sunny

:- Att det är lättare att läsa texter förutsättningslöst om man inte har några förutfattade åsikter om det man läser verkar kunna stå helt utan motsägelser - vad ska man då säja om en från födseln ohejdad vana att se på världen i allmänhet och trosfrågor i synnerhet med en nu mer än välmotiverad skepticism? Hur förutsättningslöst är det - nej du behöver inte svara, jag vet - jag vet också att det är den lilla egenheten jag begåvats med som gör att jag inte är troende - däremot är det många här i debatten som utgår från att jag är ateist - undra vad dom grundar det på?
Att inte vara kristen behöver inte betyda att man är ateist.

Janne lägger en negativ värdering på ordet myter - jag som är sagoberättare och förstår sagans värde har inte den uppfattningen - därmed inte sagt att alla myter skulle vara fabulerade rakt av, men det absolut mesta som skrivs skrivs i ett visst syfte - och då det gäller några tusen år gamla texter som dessutom är så motsägelsefulla som de bibliska är det inte helt lätt att klura ut det med hundraprocentig säkerhet - men det har i vart fall på senare tid blivit mindre farligt att fundera över sanningshalten och den bakomliggande konstruktionen.

Egentligen är det då lite underligt att man trycker på just det att Jesus började ifrågasätta prästerna vid 12 års ålder om det skulle vara normalt - då skulle det väl snarare passera som just något allmängiltigt.

Jag har ju en ganska lång tid som lärare och har fått en del erfarenhet av både mina ungar och mina elevers frågvishet om allt möjligt - jag har kommit fram till den hållningen oavsett vem som frågar - jag har ju även sysslat med vuxenutbildning - att svara den som frågar så sant jag kan.
Och då jag gillar att diskutera kan jag ju säja att ingen unge drev mej från vettet med alla frågor.
Däremot tyckte jag det var jobbigt att inte tiden räckte till.

Frågan om Jesus kunde läsa eller inte är visserligen intressant, men viktigare är att det inte finns några direktrapporter där hans förehavanden omnämns - det har funnits andra personer i historien som inte heller skrev ner så mycket - däremot fanns det andra som gjorde.
I Jesus fall så gick ryktena från mun till mun under en ganska lång tid och nedtecknades först långt senare - lustigt är också att Paulus som ju intar en särställning i kristenhetens start skrev sina brev långt före evangelierna - misstanken existerar att evangelierna är beställningsverk och att Paulus haft sitt finger med där.
Inlägg #46: Postat: 2012-04-13 23:11:00
Pia I
#42 --#41 "Alla har förutfattade åsikter, inte minst ateister. Det ingår i själva definitionen av en ateist, att man har en förutfattad åsikt om något som man omöjligt kan veta". Det var intressant.
Inlägg #47: Postat: 2012-04-13 23:53:00
GunnarL
En diskussion om tro är alltid meningslös och nu har den pågått i flera dagar utan att någon ens kommit i närheten av att förändra sin åsikt. Således totalt meningslöst - men möjligen intressant om man orkar hänga med, vilket med tanke på vissa inlägg blir oerhört tröttsamt. Beträffande ateister så anser jag dem vara totalt fantasilösa, eftersom de hävdar en åsikt som inte på något sätt kan bevisas. Detsamma kan givetvis sägas om dem som är troende - men de är i alla fall inte fantasilösa! Det handlar ju om tro och inte vetande - det är ju det som är själva kärnan i hela diskussionen. Och när inget kan bevisas och ingen kan säga något med säkerhet så blir det ju till slut ett sammelsurium av åsikter som egentligen inte har någon som helst bärighet, vare sig i ena eller andra riktningen.
Inlägg #48: Postat: 2012-04-14 08:04:00
Bizon
GunnarL #47
Ditt påstående att diskussioner om tro alltid skulle vara meningslös avslöjar att du förutom att vara läsovillig även inte har mycket till fantasi.

Varför skulle vi utgå från något så inskränkt som att resultatet av en diskussion skulle vara att förändra någons åsikt?

Kan man inte även se en vinst i att folk får lufta och delje andra sin syn på det hela?

Du menar att de troende inte är fantasilösa - nja nu har du väl ändå tappat ett par tankeled. Säj mej den troende i dag som med sin fantasi skapat sin tro och jag kan hålla med dej - men tar du en vanlig troende så har den rent praktiskt bara svalt betet - och hur fantasifullt är det?

Dessutom håller jag inte med dej på ytterligare en punkt - du tyckt mena att det att söka vetandets sanning föränderlig som livets dagar skulle vara fantasilöst??? Men snälla nån, då skulle ju människan fortfarande stå där hon stod med sitt konstaterande att "en sten är en sten är en sten" - kanske du, men de flesta andra jag känner har skaffat sej lite större överblick av livet, världen och de eviga frågorna om allting, men varför spjärnar du emot?

Varför ger du dej inte chansen att ge dej in i denna fantastiskt gränslösa tankerymd - och varför inte försöka söka svaret på frågan hur världen skulle se ut om det inte fanns någon gud?

Frågar du mej så har jag fantasi nog att ge dej ett svar - men har du något att berika debatten med?
Inlägg #49: Postat: 2012-04-14 11:56:00
Unto S
Sunny – en bra artikel som vanligt. … Bibeln är literärt en acceptabel bok. Den är en bra referensbok också. Världslitteraturens stora har alla på ett eller annat sätt citerat Bibeln. Någon har räknat att Shakespeare har använt Bibeln i sina texter ca 1300 gånger. Det som är lite svårt för en modern människa är att det finns miljontals människor som tror på Bibelns gud. De grekiska dramerna, som är ännu äldre än Bibeln, är absolut i samma nivå litterärt som Bibeln, och i många delar bättre för att återspegla människan även i dag. Och de grekiska gudarna är mycket roligare än Bibeln diktatoriska gud. Visst är det coolt att läsa om antikens gudar. Dagens verklighet är att gud och gudar finns inte. Gudstro teism handlar om just tro, vetenskapen däremot är ateistisk, där är det fakta som gäller, även om där finns visioner som ännu inte är vetenskapligt bevisats, men någon gud finns inte i dessa visioner. – Beträffande Jesus och Nya Testamentet så är det mycket som man har lagt till i Jesus´ liv för att anpassa det till romarrikets uppfattningar och önskemål för 1600-1900 år tillbaka i tiden.
Inlägg #50: Postat: 2012-04-14 13:29:00
Janne B
UNTO 49/ Jag uppskattar verklinen att du kom med detta kunniga inlägg. Jag kan hålla med om mycket men som vanligt sätter jag frågetecken för annat. För vi har delvis olika kunskaper och olika erfarenheter av livet.// Det finns miljontals människor som tror på Bibelns Gud säger du! Ja - men vad exakt de olika individerna tror på är väldigt olika. Ingen tror på en skäggig gubbe på ett moln.Ingen tror att Jesus hade vingar och gloria.Ingen som jag träffat applåderar allt våld i GT.Finns nog ingen anhängare av Sv Kyrkan som gillar Inkvisitionen och kyrkstockar. Jag är djupt ledsen över vad en del sekter ställt till med i Sverige - men det är svårt att hitta överträdelser i frikyrkorna från 1880 talet. Jag menar Missionskyrkan, Metodistkyrkan,Baptistsamfundet som just nu håller på att slå ihop sig till
"Gemensam Framtid" som ett slags arbetsnamn.Ha det gott Unto i södra Skåne där du tydligt ser Våren medan det snöstormar hos Sunny!
Inlägg #51: Postat: 2012-04-14 13:55:00
Leif Erlingsson
Liten hjärntvättsordbok:Lägga sina liv i Jesu händerfrånsäga sig sin egen vilja och medborgerliga rättigheter till NSAPersonligt förhållande med Jesusfölja Bibelns bud och göra det NSA beordrar Länk: apfn.org Bibeln används flitigt som verktyg inom hjärntvätt, då det minst sagt är en mycket intressant bok.  Rekrytering för hjärntvätt sker flitigt i olika religiösa rörelser, där man redan från början kan operera avskilt från övriga samhället.  Ren satanism infiltrerar och kapar många rörelser från mellannivå enligt nätverkstaktik utan att rörelsens högsta ledare har med saken att göra.  Därmed uppstår i praktiken två rörelser i en.  Den ursprungliga officiella rörelsen med sin officiella ledarskapsstruktur och med den upplevelse huvuddelen av medlemskap och även omvärld upplever.  Och en dold rörelse som genom sin nätverkstaktik har ett totalt övertag över den förra.  Det officiella ledarskapet kan bli medveten om denna dolda rörelse men oförmögen att agera mot den.  Allt de gör kan vändas mot dem.
Inlägg #52: Postat: 2012-04-14 14:24:00
Janne B
Leif 51 // Bättre än så kan du nog. Du strör förutfattade meningar och shabloner ommkring dig. On-Line Ja
Inlägg #53: Postat: 2012-04-14 14:51:00
Leif Erlingsson
Min mamma sov över förra natten.  Hon har i hela sitt yrkesliv arbetat inom psykiatrin.  Jag nämnde hur jag som barn talade om för universum att jag aldrig ville se några spöken eller liknande, och hur universum hade lytt denna instruktion.  Hon kommenterade att barns verklighet fluktuerar, de har ännu inte lärt sig att helt stanna inom vår verklighet.  Jag berättade om en person vi båda känner som såg mycket som barn som vi andra som var med inte såg.  Hon berättade att många vuxna som inte klarar av att helt stanna i vår verklighet kallades för "Kosmos-Klubben" inom psykiatrin när hon jobbade många år sedan nu.  Vi talade om att för att leva i vår verklighet så måste vi ju fokusera på den.  Det är ju för den vi är här.  Men att de som hävdar att vår verklighet är den enda verkligheten är fundamentalister.  För även om vi fokuserar på vår verklighet så bör vi inte glömma att det finns många verkligheter.  Det är ju sedan mycket länge vetenskaplig sanning, även om denna sanning kanske inte fått den spridning den förtjänar.
Inlägg #54: Postat: 2012-04-14 14:53:00
Leif Erlingsson
Jan 52 // Det jag redogjorde för är ett mycket omfattande dolt problem som förtjänar uppmärksamhet.  Problemet berör hela samhället.  Det är inte ett problem som enbart har med olika rörelser att göra, det är ett problem som påverkar oss alla.
Inlägg #55: Postat: 2012-04-14 14:57:00
Leif Erlingsson
Relaterat:  Planet of Lost Children  Länk: rigint.blogspot.se
Inlägg #56: Postat: 2012-04-14 14:57:00
Frisinnad
Leif Jag lovar att läsa om din text, kanske den är bättre än vad jag först såg....ska läsa resten också....
Inlägg #57: Postat: 2012-04-14 22:41:00
sunny
Janne:med MYT menar jag de historier som är så gamla o odockumenaterade att de kan vara sagor som likväl kan ha utgått ifrån en historisk händelse.
Inlägg #58: Postat: 2012-04-14 22:58:00
sunny
Unto: Ja jag går ju mycket på tetaern o behöver ofta kunna min bibel.
Men även i ytligare sammanhang är det nödvändingt. Jag var på Peter Jöbacks senaste konsert i Berwaldhallen.Där börjar en av hans vackra sånger:- "Du som vill kastsa första stenen:kasta NU!"

I min deckarsamling bygger säkert ett 50 tal böcker på olika händelser ur eller kring bibeln o islam om än som "bi-stories." Undantaget de 2 jag nämnde i artiklen som båda bygger på Uppenbarelsebockens Gula häst.
Inlägg #59: Postat: 2012-04-14 23:00:00
Leif Erlingsson
Alla kanske inte inser vad satanism är:  Att ta in lägre intelligenser från angränsande verkligheter till vår verklighet för att med deras hjälp få makt i vår verklighet genom det genomsikts-perspektiv dessa intelligenser kan ha på vår verklighet, såväl i tid som i rum.  Notera "lägre".  Det är därför Jesus kastade ut dem.  Genom olika perversa handlingar dyrkar satanismen dem, ger dem det de vill ha i gentjänst för kunskap som ger jordisk makt.  I dag är satanismen mycket spridd, och har sina tentakler genom många institutioner.  Att rättsväsenden i olika länder vägrar gå efter vissa brottslingar tyder på att omfattningen av dessa nätverk är avsevärd.  Se vidare på ämnen somThe Military-Occult Complex, ritual abuse/mind control, and "High Weirdness"som i stort sett bara finns på engelska, så det är ett grundkrav att man läser ledigt på engelska eftersom våra svenska medier knappast skriver om detta.  Lite om hjärntvätt och rituella satanistiska övergrepp för att avsiktligt skapa personlighetsklyvningar och programmerade underpersonligheter kan man dock finna, men oftast mycket kortfattat, på WhiteTV; Länk: whitetv.se
Inlägg #60: Postat: 2012-04-14 23:03:00
sunny
forts I poesisamlingen syftas det till olika religioner i säkert mera än varannan bok.Se här några pärlor:

Pär Lagerkvist:Det är vackrast när det skymmer ur I stället för tro 1919

Det är vackrast när det skymmer.
All den kärlek himlen rymmer
ligger samlad i ett dunkelt ljus
över jorden,
över markens hus.
Allt är ömhet, allt är smekt av händer.
Herren själv utplånar fjärran stränder.
Allt är nära, allt är långt ifrån.
Allt är givet
människan som lån.
Allt är mitt, och allt skall tagas från mig,
inom kort skall allting tagas från mig.
Träden, molnen, marken där jag går.
Jag skall vandra -
ensam, utan spår.

Den här dikten läste min käre då han jordfäste vår dotter .Lagerqwist har dessutom skrivit romanen om Barabass.

Hjalmar Gullbergs "Andliga övningar" är underbar.

Och Jag skall gå genom tysta skyar egentligen några strofer av dikten Den hemlöse av Dan Andersson får mig alltid att undra hur agnostisk han egentligen var?
Döm själva:
Jag skall gå genom tysta skyar,
genom hav av stjärnors ljus,
och vandra i vita nätter,
tills jag funnit min faders hus.
Jag skall klappa sakta på porten
där ingen mer går ut,
och jag skall sjunga av glädje,
som jag aldrig sjöng förut.

Nej utan mina religiösa kunskaper hade mina poesidito stått sig slätt.
Showing page 3 of 13: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13
Laddar...