Rapportera inlägg

Valt inlägg:

Jan Brunnegård, du talar om relationer.  Det är förvisso enligt min egen analys den enda objektiva verklighet som vi kan uppfatta här i den materiella spegelvärlden.  Gemenskap.  Men den sociala kontroll du nämner kan vara både till skada och till nytta beroende på hur den ser ut.  Den starka tron är tyvärr oftast fundamentalistisk, "Är du Frälst?", får man frågan då man kommer på besök.  Iallafall från någon eller några.  Då vill man inte såra genom att förklara hur man tänker, men inte ljuga genom att svara som förväntat, så då håller iallafall jag mig borta för att inte såra någon.

Ett meddelande kommer att skickas till ansvarig som besultar om inlägget skall tas bort, av vilken anledning vill du rapportera det här inlägget?