Skulle Jesus känna igen sig i kristendomen?

Showing page 2 of 13: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
Inlägg #21: Postat: 2012-04-12 23:25:00
anonym
Jesus hjälper säkert till i dessa fall. mm Länk: youtube.com
Inlägg #22: Postat: 2012-04-12 23:27:00
sunny
Pia: Själv föredrar jag år 1917 års översättning: det var ju min barndoms läsning o särskilt poesisn i Höga visan tycker jag är vackrare där.Min käre läser en mycket äldre bibel vars tecken jag inte förstår.Men det finns ju en ny översättning :Du Pia tillhör ju en yngre generation än vad jag gör.
Inlägg #23: Postat: 2012-04-12 23:31:00
sunny
Tack pojkar:både Bizon,Janne o Thomas:ja det var mycket intressanta texter som fick stryka på foten när de besuttna tog över kristendommen.
Vem är inte nyfiken på Thomasevangeliet?
Enligt den teologie forskare jag nämnde åkte det ut därför att Johannes ord skule ge kyrkan o prästerna större värdslig makt än det Thomas o de andra skrivit.
Inlägg #24: Postat: 2012-04-12 23:36:00
sunny
Bizon:Nej myter som den heliga avelsen o sånt sållar jag medvetet bort.
Att Jesus visar helig vrede i templet tyder jag så att han inte tyckte att penningarna ska läggas på utsmyckade kyrkor utan kanske på hjälp till de fatiga?
Eller att kyrkor likt Peterskyrkan mera liknar den förbjudna guldkalven i Moseböckerna än en enkel lokal att tala om Gud i ?
Jesus ägde inget eget hem o han predikade under bar himmel.
Han var förvisso vaken präst,påve eller kardinal.
Inlägg #25: Postat: 2012-04-12 23:39:00
GunnarL
22/ Sunny, jag läser också hellre den gamla versionen. Språket är mycket mer poetiskt där. Samma sak med Fader vår - i stället för nutidens Vår Fader. De som försökt nyskapa bibel och böner har missat språkets finesser. "Tillkomme Ditt rike" är betydligt vackrare än "Låt Ditt rike komma". "Vårt dagliga bröd giv oss idag" klingar bättre än "Ge oss idag det bröd vi behöver", osv. Men tack i alla fall för en intressant artikel. Jag gav Dig ingen femma precis men har full respekt för all Din kunskap och Ditt engagemang i ämnet.
Inlägg #26: Postat: 2012-04-12 23:40:00
sunny
Jannne:Jag såg ju att Pias artikel fick enormt mycket debatter i släptåg en bra effekt o kunde inte hålla mig fast jag skrivit så mycket om bibelns folk här tidigare.
Men när man blir gammal går tiden så väldigt fort:det är redan 6 år sedan jag skrev om Judas Seloten!
Inlägg #27: Postat: 2012-04-12 23:41:00
sunny
Janne:jag har alltid tyckt änmnet varit mycket intressant.
Inlägg #28: Postat: 2012-04-12 23:43:00
sunny
Janne: Inlägg 6.I viss mån var det censur då man plötsligt skulle omarbeta Jesus lära ,där de ringa skulle vara de främsta,till en helt annan lära som skulle ge maktens folk,kyrka o präster,mera jordisk makt.
Inlägg #29: Postat: 2012-04-12 23:53:00
sunny
Leif E Ström
Mycket få personer skrev själva på den tiden då skrivare var ett anset yrke.Däremot kan Jesus ha kunnat läsa men det finns inget belägg för detta i bibeln.

Det finns inga vetenskapliga bevis för att människan Jesus ens har funnits utan han kan vara en mytisk person.Vilket på inget sätt förminskar det budskap hans författare i så fall sprider genom sin Jesusgestalt.
Årtalen stämmer på sina ställen dålig med historien så troligen föddes Jesus runt år 6 på vår/tidig sommar.
Många kallade sig Messias på den tiden o gick runt som predikanter:säkert handlar bibelns händelser om flera olika predikanter.
Inlägg #30: Postat: 2012-04-12 23:58:00
sunny
Anonym: Nej det har jag inga förhoppninagr på! Han var en människa som varit död i snart 2000 år o han predikade mycket om hur han tyckte vi skulle handla men att någon ingriper efter sin död tror jag inte på.
Inlägg #31: Postat: 2012-04-13 00:18:00
Janne B
Sunny. Jag skulle nog kunna sitta uppe hela natten och med glädje kommentera din stora succe här,
1. Din gamla 1917 års bibel var i mkt en samfundsbibel Sv Kyrkans. Den nya från år 2000 är en rätt vetenskaplig utgåva från vår sekuleraiserade stat. Mer fakta än poesi helt klart.

2Jag ska läsa på mer om Thomasdevangeliet, som sägs handla lite om Jesus. Men det som jag läst i dag är mkt Jesus.

3. Om den heliga avelsen står det i två av evangelierna, men inte de två andra. Mycket intressant skuillnad.

4.Jag är uppväxt med små missionshus av enklaste lag utan utsmyckning - kallade Himlalador. Jag kan må rent illa av allt guld i svenskkyrkorr mm.Ladorna gav regn o köldskydd, man kan inte predika utomhus på vintern här.

5.Sunny 28/ Det har i största hemlighet o med livet som uinsats funnits frikyrkoförsamlingar hela tiden, som varit protester mot Katolska Kyrkan och sedan även Lutherska Kyrkan. DET var mest fattigfolk i dessa församlingar, precis som slavarnas församlingar i USA Södern.

6 Sunny 29/ Jag menar att ett mycket stort antal människor upplevde undren på Pingstdagen,de kom som sedan var från många olika länder och återvände med ett ett budskap, en upplevelse. Det måste ha varit så som Jesuväckelsen kom i gång så fort och så omfattande. Utan Pingstdagen hade Jesu lära dött ut snabbt anser jag.

UTOMORDENTLIGT tack till vännen Sunny som håller liv i ett samtal om tro o vetande.Tack Pia som bäddade för detta...
Inlägg #32: Postat: 2012-04-13 08:03:00
Bizon
Sunny Ja att sålla bort den "obefläckade avelsen" som den kallas där vi hankön marginaliserats gör nog envar som som inte sväljer vilka tokerier som helst - men den så kallade "Mariakulten" som bland de ickeintellektuella i katolska länder blivit något av en variant av feminismens i de sekulariserade.

Sedan gör du en fritolkning som heter duga då du menar att Jesus vrede i templet "tyder på att han inte tyckte att penningarna ska läggas på utsmyckade kyrkor utan kanske på hjälp till de fattiga?" Ja jag anser ju att läsaren har tolkningsföreträde, men nu var det väl inte templets utsmyckning han var förbannad på utan det att templet blivit en mångelplats.

Men eftersom hans idéer egentligen gick helt egna vägar än den judism som praktiserades på platsen så vad hade han i templet att göra egentligen annat än att ställa till bråk med prästerna - alltså en provokation. Om vi utgår ifrån att Jesus varit en person med den uppväxt som målats upp måste han ha varit medveten om vad som försiggick i templet - så varför lät han inte även där de döda begrava sina döda och själv visade att livet fanns på annat håll? - jag tycker bara att det är en av de irriterande motsägelserna till att tolka Jesus som en så blid person - egentligen var han en aggressiv provokatör som i sina predikningar utomhus angrep vad och vem som helst i sina liknelser som så klart träffade många i dåtidens samhälle.
Samma sak händer ju i dag, hans snack är inte olikt dagens politiker som vill framhålla alla löften dom ska infria, och då i kontrast gör allt för att svärta ned sina motståndare.
Folk som i dag kritiserar det rådande systemet och makten och gör motstånd mot till exempel kapitalismens totalitet blir i bästa fall bara utstötta, men i värsta fall blir dom anklagade och dömda för terrorism - fast dom kanske bara tappade behärskningen och överfölls av lite "helig vrede" och sparkade in rutan på banken:-

Och apropå "den förbjudna guldkalven" som Moses blev förbannad på så tyder det snarare på att Egyptens före detta slavar inte så entydigt underkastade sej den judism som denne Moses önskade - att då kalla detta fritänkande för något nedsättande avgudadyrkan och förbanna tilltaget att tänka i egna banor tyder väl snarare på att Moses ville ha största möjliga kontroll och inga konkurrenter - eller?

Ja, Jesus predikade under bar himmel, och påveskapet var inte uppfunnet än, men det skötte den beryktade Paulus med viss bravur - men på den tiden - liksom i dag - var det många makter som slogs om guds gunst, att då få romarna med på tåget var det helt avgörande för kristendomens fortsatta framväxt - därför anpassades kristendommen till att tjäna makten giv kejsaren vad som kejsaren tillhör, dock inte utan protester - alla såg inte kristendomen med blida ögon - inte heller i dag, därför fortsätter den sorgligt schizoida mänskligheten sin inbördes kamp och slakt av oliktänkande där föreställningen om att en har större rätt att finnas än en annan inte saknar betydelse - och så länge mänskligheten klafsar runt i detta trosträsk som helt saknar vetenskaplig relevans, men är en av de värsta psykiska gissel en människa kan råka ut för därför att den exploaterar kärleken - av den orsaken lär det inte bli annorlunda på mycket länge,,, om någonsin...
Inlägg #33: Postat: 2012-04-13 08:05:00
Bizon
Janne B //3. Om den heliga avelsen står det i två av evangelierna, men inte de två andra. Mycket intressant skuillnad.//

Ja - vilket också är orsaken till att det är ytterst viktigt att ta det mesta som skrivits i frågan med stor skepticism.
Inlägg #34: Postat: 2012-04-13 14:30:00
sunny
Pojkar: Verkligen Kul att ni bryr er.
Visst finns det många kristna som samlas i enkla lokaler liksom Efraemiterna:de hyrde alltid lokal hos Abf eller samlades i någons hem.
Jesus var provokativ:han menade givetvis att utmana hela det rådande systemet när han drev ut månglarna ur templet!
I dag skulle han mycket väl kunna kallas terrorist:det var ju därför de avrättade honom.

Förbudet av avbilda någonting kom till på grund av guldkalven o liknande.Men man kunde inte förutsätta en framtid med fotografier o id kort.
När somliga Efraemiter vägrade körkort o pass sade min käre:
- Ge kejsaren vad kejsaren tillhör ,för han ser inte dessa handlingar som några avGudar.
Men ibland när vi läser om en tavla som sålts för flera millioner kan vi titta på varandra,skratta o säga -Guldkalven!

Messias skulle enligt profetierna komma från Davids ätt.Alltså vara Josefs son.Den där hitorien om jungfrufödsel utesluter ju genast att barnet var Messias.Inkonskevent o mycket korkat.

Ja det var när man skulle få "romarna på tåget" som det hela började spåra ur.När religioner lierar sig med makten blir det riktigt obehagligt: det ser vi varenda dag någonstans på jorden.

Vår oförmåga att repektera varandras tro är en allvarlig mänsklig brist.Den bristen hitar man tyvär även hos oss ateister.
Inlägg #35: Postat: 2012-04-13 15:14:00
Janne B
Tänk at vi är några som blivit Sunnys pojkar. Helt underbart.

1Praktiskt taget alla fria kristna i Afrika Asien och sydameriak samlas i ytterst enkla lokaler. Den vanligaste kristna människan i dag är en ensamstående fattig kvinnna med barn, med rätt usel bostad.

2 Ja visst utmanade han hela systemet, han ifrågasatte de skriftlärde rtedan vid 12 års ålder.Romarna ansåg honom vara en terrorist med statsanspråk, då han talade om sitt Rike.

3.Kyrkorna i vår del av världen har mkt farliga guldkalvar i form av dyrbara bilar och ännu dyrbarare villor. Jakten på materiellt hög standard är givetvis ett mkt stort hot mot andligheten. Det fanns en del hemma-altare då jag växte upp. I dag är det TVn och väldiga högtalare som ser ut som altare nästan.

4.talet om jungfrufödseln är så inkonsekvent att två evangelister inte ens tar upp det. Måste kolla vad Paulus säger..

5.I Sverige var det ju Gustav Wasa som våldtog den ganska fria fornkyrkan, den försökte inte liera sig.

6. Tack för att du lyckats få igång denna dialog som blivit känd långt utanför Sourze.
Inlägg #36: Postat: 2012-04-13 17:49:00
Bizon
Sunny och Jan - pojkar i all ära, men glöm inte flickorna - det är väl åtminstone 2 till förutom Sunny.

Just den sortens skrönor om vad Jesus gjorde redan vid 12 års ålder rimmar ganska illa med antagandet att han inte skulle vara läskunnig - även med att det inte finns något skrivet av hans hand eller kända uppteckningar från hans direkta samtid.
Det kan ju ses som indikation på att han inte ens funnits - utan hela historien vilar på senare nedtecknade vandrings sägner - just den muntliga traditionen tjänade på den tiden både som underhållning och sedelärande samkväm, precis som bibeln länge gjort i bondesamhället då det ofta var den enda bok som fanns i ett hem - ibland även illustrerad med läskiga bilder.

Romarna ansåg nog Jesus som förhållandevis harmlös - Pilatus ville ju helst släppa killen - däremot hade han trampat prästerna på tårna - Romarna var ju även de första att ta till sej kristendomen då dom insåg att den religionen gagnar makten.

Gustav Wasa plockade en del bronsklockor då just brons behövdes för krigsskepp och annat krigsmateriel - jag har intet minne av att han skulle ha förgripit sej på kristenheten som sådan.

"Jesus/ menade givetvis att utmana hela det rådande systemet när han drev ut månglarna ur templet!/ Vad i det tillgängliga texterna vittnar om det antagandet är riktigt?

Ja att inte repektera varandras tro är illa - men att nu ateister, humanister, och andra fritänkare som genom att påtala det olämpliga i att en del människor tar sej rätten att ge uttryck för sin tro i alla sammanhang och över allt - radio, tv, plus alla dessa religiösa byggnader, samt nu även moskéer, och understundom en del uppsökande verksamhet av typ mission, mena att det skulle vara att inte respektera folks tro är inte helt rätt.
De flesta ateister och humanister anser med största sannolikhet att folk ska få tro på vad dom tro och ha rätt till det - men inte tuta om det i tid och otid jämt och samt är väl knappast att respektera de som inte vill besväras av de troendes manifestationer.
Ska det ena respekteras så ska det andra - och det finns ganska mycket som med hänvisning till diverse trossatser skulle uppvisas offentligt om alla ska ha den rätten. Var bör gränsen i så fall dras?
Att odla sin tro hemma på sin kammare är absolut inget problem om tron i fråga inte strider mot andra människors fri och rättigheter.
Inlägg #37: Postat: 2012-04-13 18:05:00
Bizon
Apropå en annan sak Jesus ska ha uttalat då han försvarade en kvinna som skulle stenas.

Han lär då ha sagt – den som är utan skuld kastar första stenen.

Ganska vågat sagt till en samling rättskaffens män i färd med att avrätta en kvinna som förbrutit sej mot de seder som ansågs höra till den tidens moral.

Enligt de myter man hänvisar till ska ingen ha kastat någon sten – hur troligt är det att en rättskaffens mobb bara så där ska avbryta sin gärning för att det kommer en snubbe och hindrar deras rättmätiga värv?

Som jag ser det är det inte troligt alls, dels därför att den adrenalinstinna vrede som får dessa rättskaffens män att kasta sten på en kvinna tills hon dör inte så lätt låter sej hejdas – och dels också därför att detta att inte kasta den första stenen är ett erkännande om sin skuld – och vem skulle bara så där erkänna den skammen i den församlingen?

Hur är det – används inte just det uttrycket som ett litet försvar för våra missgärningar av det enklare slaget – gör inte vi alla fel lite nu och då, så varför göra så stor sak av min lilla överträdelse?

Den som aldrig gjort något fel - kritisera mej gärna!

Att den Jesusfigur som framställts genom mängder av fantasifulla skrönor uppvisar bilden av en provokatör med en retorisk förmåga som kunde snacka brallorna av de flesta.

Uppenbart är att det som drivit framställningen av Jesusfiguren sådan den blivit är inte den politiska gärning denna tidiga protestant spred genom sammankomster och agitation som till exempel under bergspredikan – snarare är det motsatsen, att lämna makten och politiken åt de bäst skickade - kejsaren och dennes tjänstemän.

Den lille människan skulle helst bara se till sin osaliga själs räddning och till detta framställdes denne gudasände frälsare.

Den judarnas konung som många på den tiden hoppats på visade sej inte vilja ha den jordiska makten som passade bättre till därför lämpade människor - men den himmelska makten enades man om skulle göra livets elände mer uthärdligt för de fattiga att hoppas på.

Där i himlen tillsammans med gud skulle denna snickarson styra över vår slutliga dom – underkasta dej - eller dö!
Bara att välja,,,
Inlägg #38: Postat: 2012-04-13 18:53:00
Jan Brunnegård
Varför diskuterar Bizon myter och fantasifulla skrönor?I vissa meningar ovan formulerar du dig som om du var troende - i andra meningar tvärt om!Vissa av Jesu ord verkar du ta på fullt allvar men sen...
Inlägg #39: Postat: 2012-04-13 20:05:00
CMO
#38 Fundamentalister och ateister verkar läsa bibeln likartat, de väljer att betona just det som passar deras förutfattade meningar bäst.

Och båda har missat poängen med kristendomen.
Inlägg #40: Postat: 2012-04-13 20:11:00
Dippen
#39 Och poängen är? Att hålla folk i schack?
Showing page 2 of 13: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
Laddar...