Skulle Jesus känna igen sig i kristendomen?

Showing page 5 of 13: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13
Inlägg #81: Postat: 2012-04-20 22:01:00
sunny
Jag har sett minnenas television nu:Barbro Hörberg.Inspelat ett år innan hon gick bort i canser vid 43 år.
Jag grät.
Är känsligare nu när både jag o mina systrar är illa ute själva.
Vissa kvällar vill man bara inte mera utan få sova
Men det kan ju ha
vänt i morgon?
Inlägg #82: Postat: 2012-04-20 22:20:00
Jan Brunnegård
SUNNY Jag är som dig med alla mina symptom - väldigt känslig för svåra TVprogram etc. Jag såg hälften av Barbro Hörnberg....samt hälften av mkt på senare tid. I kväll skulle jag vilja se ett äktenspasdram kl 23 cramer mot Cramer! men orkar inrte.
Inlägg #83: Postat: 2012-04-20 22:27:00
Jan Brunnegård
JOBS BOK och Predikaren är långa anklagelser mot Gud för att han inte är god och rättvis medmera. JOB ansåg sig vara en from och rättfärdig man i alla avseenden. Därför hade han blivit rik. Så drabbades han av den ena olyckan efter den andra - så orättvist. "Jobspost" är ett gammalt uttryck för tråkiga meddelanden. Men på slutet går det bättre för JOB. MEN det är ju inget löfte om hur det ska gå för andra rättfärdiga.
Inlägg #84: Postat: 2012-04-21 05:45:00
Bizon
Lars Erik Molin säjer att citat//Några skrivna texter, inte en enda rad, finns efter Jesus o varför skulle någon lära en snickarson att skriva//sc

Kan ju bero på att Jesus som person och fysik människa aldrig funnits - att historien om honom och orsaken till att han nämns är att en hel del skrivkunniga nedtecknat och sammanställt de vandringssägner som var dåtidens underhållning - lite som gårdagens Bellmanshistorier, eller dagens Simsons.
Att dessa berättelser kantrat över och kokat ner till den religiösa soppa som det blivit beror helt säkert på att människan var mer religiöst benägen på den tiden.

Vad Jesus beträffar så säjs det att han redan som ung gärna uppehöll sej i templet - han pratade om att han ville vara där hans fader är - det visar på en hel del motsättningar vad gäller inställningen till templet eller synagogan som det borde ha handlat om i hans fall på den ort han växte upp - där fanns viss kunskap och där fanns läs- och skriv-kunniga som - om inte folk helt förändrats sedan den tiden - med glädje hade undervisat en intresserad och eftertänksam yngling i hur bokstäver skulle tydas och hur de skulle präntas kommer liksom av sej själv.

Skulle han ha funnits så finns skäl att anta att han kunde läsa - i alla fall hjälpligt - men behövde han skriva? Egentligen behövde han inte det - han arbetade ju inte själv som författare - han blev liksom författad - kanske är det lite för mycket begärt att en rollperson i ex antal berättelser dessutom skulle börja skriva sin egen historia - och var skulle han fått papper och penna ifrån?
Har en känsla av att den rollkaraktär som skribenterna tecknat är en kille som drog runt med tämligen lätt packning.
Inlägg #85: Postat: 2012-04-21 10:09:00
Lars-Erik Molin
#84
Mja, det du citerade kom inte från mig utan från Sunny men jag kan hålla med om att man inte känner till någon bevarad text som Jesus egenhändigt nedtecknat.

För att söka i Bibeln så har jag här använt mig ov Folkbibeln on line:
Länk: folkbibeln.net

Att Jesus inte hade den tidens formella utbildning men impade med sin kunnighet framgår av:
Joh 7:15 Judarna blev förvånade och sade: "Hur kan han känna Skrifterna, han som inte har studerat?"*

On som fotnot till denna vers står i FB on line:
15. inte har studerat: Dvs inte är utbildad rabbin.

Att han drog runt med tämligen lätt packning kan nog stämma.

Fast på slutet blev den betydligt tyngre:

1 Petr 2:24 Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade.

Det inbegriper även dina synder, min käre Bizon...
Inlägg #86: Postat: 2012-04-21 10:22:00
Bizon
Jan-Erik #85
Jo att även mina och andras synder avses är jag väl medveten om - OM! Och det kan vara värt att understryka - om vi som anser våra synder så besvärande att ett bestialiskt mord och tortyr av en kärlekens utsände skulle vara värda så mycket lidande och dessutom kunna bära att vi nyttiggör oss det lidandet och på så vis blir syndfria? Men enligt mitt sätt att se på saken så är en sådan tankevurpa bara något som ytterligare skulle öka vår synd, inte bara för oss utan även för den gud som skulle kräva och iscensätta något sådant...
Inlägg #87: Postat: 2012-04-21 11:38:00
Jocke - wifi
86 "att ett bestialiskt mord och tortyr av en kärlekens utsände skulle vara värda så mycket lidande..."
Med risk för stämpling som en "VFM" från sedvanligt håll.
Mord och tortyr på en man, observera och som alltid vanligast! Det är väl osannolikt att en dito handling mot en kvinna, skulle kunna ha ägt rum och godkänts som en form av "religilös handling"? Och att därför detta "är orsaken" "om en sådan nu existerar här till att Jesus som religionsstiftare var man.
Och om nu öht kvinnor avrättades genom korsfästning, vilken lär vara det kanske mest plågsamma sättet att avrättas på...
Inlägg #88: Postat: 2012-04-21 13:16:00
Jan Brunnegård
Unionsdrottningen landsmodern mm Margareta lär nästan aldrig ha undertecknat ngt papper. Så sannolikt har hon inte existerat. ?
Inlägg #89: Postat: 2012-04-21 17:58:00
Bizon
Jocke #87
Nej det närmaste är väl Lusia och Jean Dark som båda avrättats - skulle inte förvåna mej om båda avrättningarna varit i kyrkans regi - fast då utan kors - för deras del var det bålets lågor som fick slicka i sej deras kött.


Jan #88
Nja det sannolika i hennes fall kan ju lika gärna vara dyslexi - och vad tror du de kungliga har sina kammarskrivare till?
Inlägg #90: Postat: 2012-04-21 18:39:00
Jan Brunnegård
Ja de avrättades av stora totala Folkkyrkor - inte av små lokala frikyrkor. Blanda folkkyrkor med stat o makt är förödande.Jag gick ur dåvarande statskyrkan den månad jag blev myndig.

Dyslexi är bara en gissning från dig - inget annat,.
Inlägg #91: Postat: 2012-04-22 04:19:00
Bizon
Jan #90
Beträffande kyrkor och tro är vi överens.

Men vad dyslexi anbelangar så kan jag inte skriva under på att min gissning skulle vara så "bara" - vilket inte beror på att jag inte är skrivkunnig.
Inlägg #92: Postat: 2012-04-22 10:08:00
Jan Brunnegård
NU lyssnar vi väl båda på God Morgon Världen -återkommer
Inlägg #93: Postat: 2012-04-22 11:52:00
Janne B
BIZON o Co/ Jag skulle vilja angripa läsproblemet från ett nytt håll. För vilka skrev våra nordiska RUNRISTARE i främst Uppland men även på många andfra håll i landet. Tiden 800-1000 eefter kristus. Jag har stått några ggr vid en enormt teckenrika Rökstenen nära Omberg. Vilka kunde läsa detta? Det finns korta texter också om att en son har dött österut. Eller här har Ragge byggt en bro eller röjt en väg.Denna gård är Stures. Men det finns också gott om långa texter som ska beskriva historiska händelser etc. Ganska lite gudadyrkan tror jag. MEN VILKA KUNDE LÄSA DETTA och kilskrift österut och hieroglyfer i Egypten.// På 1960 talet läste jag en artikel att det fanns äldre folk i norra Dalarna som fortfarande kunde läsa och skriva fornnordiska, nästan isländska alltså.Det väckte tankar.VEM VILL spinna vidare på detta?
Inlägg #94: Postat: 2012-04-22 14:39:00
Jan Olsson
#93 - Kanske våra systrar och bröder,"läsarna"? - Därför Bizon och hans "Cömpani" inte hängde med i svängarna! - Deras utveckling var antagligen hämmad,på goda grunder! - Hahahah!!!
Inlägg #95: Postat: 2012-04-22 14:56:00
jan brunnegård
Har Bizon tagit helgledigt sedan kl 04.19 ?
Inlägg #96: Postat: 2012-04-22 15:08:00
Jan Olsson
Han kanske fick sig en tankeställare,studerar fornnordiska språk på universitetsnivå? - Eller kanske bara återhämtar sig efter nattens eskapader! - Eller,vad mera troligt,sitter och ser ut som en fågelholk i ansiktet,efter dräpan han fick i inlägg 93! - Hahahahaha!!!!!!
Inlägg #97: Postat: 2012-04-22 16:15:00
Bizon
Nejdå - oroa er inte - jag har en del andra åtaganden i denna värld än att försöka inpränta lite förnuft i herrarna "Jan".
Hästen ska ha sin skötsel, fodret ska vägas upp och så ska lillungen ha mat och jag själv en kopp kaffe - helt enkelt fullt upp - ni får helt enkelt ge er till tåls så länge - jag återkommer :-
Inlägg #98: Postat: 2012-04-22 17:56:00
Jan Brunnegård
Bizon Då förstår du bättre än de flesta uttrycket "Man saknar hästen när spiltan är tom,". Gnägg från mig som ofta kallats Brunte...
Inlägg #99: Postat: 2012-04-22 19:28:00
Bizon
Jodå Brunte, att sakna hästen i en tom spilta är inte roligt för jag vet av erfarenhet att dylika djur har svårt att ta vara på sej själva - flock och vanedjur som dom är.

Kan ju även säja att jag förstår uttrycket som understundom används om någon som fnattar runt och synes vara helt oräknelig, och att man då konstaterar att denne "inte har alla hästar hemma" - turs jag fråga varför ofta kallats Brunte? - månne det vara i dina ljusare stunder :-


Lite spontant och utan att så fullständigt satt mej in i frågan angående för vilka runorna skrevs så kan jag nämna att det i stor utsträckni8ng handlade om att uttrycka status - det var ingen fattiglapp som "här reste stenen" eller "dessa runor ristade" det var herremän som följde den tidens modenyck så även sällan själva utförde runorna. Man gjorde det således mest för sin samtid - framtiden i denna förgängliga värld bekymrade man sej föga om - alltså att du en dag står och förundras över att några gubbs en gång i forntiden haft energi över att släpa fram en sten och att någon sedan satte någon i arbete som behärskade lite keltinspirerade drakslingor och runskrift struntade man i.
Det var precis som med dagens tatueringsmode vars bärare ofta inte har en aning om vad tecknen betyder som ristats i deras hud. Skiter fullständigt gör dom även i vad som blir kvar av dom krumelurerna sedan skärselden tagit sitt.
Faktiskt något att meditera lite över under vårt vardagliga materialistiska ok där detta att "lämna efter sej" för många betyder att dom inte får en chans att leva medan dom faktiskt har den möjligheten.
Inlägg #100: Postat: 2012-04-22 20:01:00
Jan Brunnegård
Gnägg Håller nog bara delvis med dig. Modenyck att resa ca tusen runstenar i Uppland o Västergötland. Lite för enkel förklaring...
Showing page 5 of 13: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13
Laddar...