sourze.se

Om Sourze

Sourze är en tidning som baseras på det engelska uttrycket ”citizen journalism”. Konceptet bygger på idén om att en tidning idag bör skapas av innehåll som kommer från vem som helst, inte bara traditionella journalister. Historiskt kom ju dagstidningar till som ett svar på allmänhetens behov av att få inblick i, och möjlighet att påverka, samhället. I brist på de möjligheter som internet idag medför, blev journalister folkets representanter, med uppdrag att skapa den inblicken och kanalisera folkets ambitioner att påverka.

Nu finns internet, nu finns smarta mobiler, nu finns digitalkameror. Förutsättningarna för varje individ att själv sprida information är därmed helt förändrade. För alla som läser en artikel i en traditionell dagstidning, lyssnar på ett radioprogram eller ser på ett TV-program, och som känner att hon eller han själv har något att bidra med till den information som ges, är idag steget kort till att agera. Det mest påtagliga kvarstående hindret att sprida sin egen mening är konkurrensen om att göra just sin röst hörd. En vanlig blogg kan kännas som ett rop ut i rymden, dessutom är den per definition subjektiv, det är en och samma person som skriver något och publicerar det.

Sourze har ambitionen att kombinera bloggen med den traditionella tidningen. Vem som helst kan skicka in bidrag, Sourzes redaktion läser, redigerar och beslutar om publicering. Sourze är helt enkelt ett modernt medievarumärke som värnar om att det vi publicerar lever upp till våra publicistiska regler, vilka liknar de som en traditionell tidning agerar efter.

Sourze har funnits sedan 8 januari 2001. Över 30 000 artiklar har publicerats och nära en miljon kommentarer. Sourze har inte Aftonbladets trafik ännu, men under en tolvmånadersperiod har Sourze idag nära en halv miljon unika besökare som tillsammans genererar över en miljon sidvisningar. Många offentliga personer har publicerat artiklar i Sourze, såväl inom politik som inom nöje och sport.

Sourze tillhör inte något av de traditionella mediehusen och agerar därmed oberoende av traditionalistiskt tänk i det avseendet. Vi värjer oss från cementeringen av uppfattningen att det är några få utvalda som får tillgång till finrummet inom media. På Sourze är alla välkomna.

Välkommen!

Carl Olof Schlyter, Chefredaktör och ansvarig utgivare

Läs våra Publiceringsregler och Redigeringspolicy.