Skulle Jesus känna igen sig i kristendomen?

Showing page 1 of 13: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
Inlägg #1: Postat: 2012-04-12 10:01:00
Janne B
SUNNY Jag har givetvis snabbt läst och begrundat.Men vill nog tänka till en del innan jag rusar ut på arenan.Må många stå före mig i kön /Vännen Ja
Inlägg #2: Postat: 2012-04-12 10:19:00
Pia I
Tack för den fina artikeln sunny! Väldigt fint skriven! Det märks att du läst på din bibel, det har emellertid inte jag. Men, jag tänkte börja någon gång, det är språket jag inte gillar och den hårda tonen. Därför har jag avhållit mig. Jag har inte valt ut de bästa bitarna, som du har gjort, utan de som avskräckt mig, har fått mig att inte läsa alls.
Inlägg #3: Postat: 2012-04-12 11:22:00
Bizon
Yess Sunny, där satt den :-

Ser att du tagit upp en hel del av de synpunkter jag också framfört i den gångna debatten.
Ja det är många frågor man kan ställa, men jag vill bara nu till att börja med ta upp ett par saker som jag upplever som mycket motsägelsefulla mot det kärleksbudskap som lär ska vara essensen i Jesus grundidé.

1 - varför skulle Jesus över huvud taget släppa lös sin heliga vrede i templet då ju templet inte är något att stå efter - egendomslöshet och kontakten med gud behövde ju inget tempel - bergspredikan och de flesta andra sammankomster Jesus deltog i var helt fria från sakrala byggnader, så varför?

2 - den insikt Jesus gav uttryck för som även senare besannats i övermått - att i hans efterföljd ska söner vända sej mot fäder och vänner bringa varandra från livet manar mej att ifrågasätta om ens den första kristendomen varit så fredlig egentligen - innebörden i uttalandet "den som inte är med mej är emot mej" är inte heller så kärleksfullt, förlåtande och förstående.

Sedan är det detta med hela grundkonceptet - den obefläckade avelsen, men det kan jag ta senare.

Välskriven var i alla fall din artikel.
Inlägg #4: Postat: 2012-04-12 12:36:00
Thomas L. Aabo
Bra artikel Sunny. Själv är jag nyfiken på det av katolska kyrkan bortcensurerade Thomas-evangeliet:
Inlägg #5: Postat: 2012-04-12 13:34:00
Jan Brunnegård
Thomas 4/ Länk: alltombibeln.se // Här finns lite att bita i - det tänker i vart fall jag göra.
Inlägg #6: Postat: 2012-04-12 13:46:00
Jan Brunnegård
Thomas / Frågan är om man ska kalla detta censur. Då en begriplig? Bibel skulle sammanställas fans många hundra dokumment i omlopp - man hade suttit på många håll och gjort massor av avskrifter av tidigare dokument.En derl av dessa avskrifter hade blivit accepterade _ populära inom församlingarna kyrkorna vid 300 talet. Andra texter var nog ratade för de ansågs inte ligga inom "huvudfåran". Så att de som bestämde måsxte göra ett stort antal val under lång tid är spiksäkert. men var detta vanligt redaktionellt arbete eller censur. Jag menar att censur kan bara en stat utöva. Bedriver vår redaktion här bara redaktionellt arbete eller måste man ibland gå ett steg längre? Sourze får ju inte sprida rasism,militära hemligheter med mera!
Inlägg #7: Postat: 2012-04-12 13:59:00
Jan Brunnegård
THOMAS Jag har nu läst i Thomasevangeliet en stund. Hälften av verserna är lätt igenkännliga från NT och i resten finns mycket av den "anda" som jag känner igen. Jesus hänvisar till en Jakob, sannolikt Jesu bror som blev den första ledaren för församlingen i Jerusalem!
Inlägg #8: Postat: 2012-04-12 15:10:00
Janne B
SUNNY 1845 läsare på några timmar - det måste vara ett rekord i Sourses ca 12 åriga historia.INTRESSET FÖR JESUS LEVER!
Inlägg #9: Postat: 2012-04-12 16:26:00
Bizon
Janne B #8
Dra inte för stora växlar på det visade intresset för artikeln - frågan är ju den OM Jesus skulle känna igen sig i den praktiserade kristendomen? Vilket ju många frågar sej med all rätt - framför allt av det skälet att kristendomen tappat makten om människors tankefrihet - under lång tid var det den som dikterade villkoren för vad du fick och inte fick tänka - nå får du i princip tänka de tankar du har och dessutom ge offentlighet åt dom utan att riskera att bli bränd på bål eller bli satt på vatten och bröd för blasfemi eller hädelse - kanske börjar vi så mått lämna medeltiden bakom oss - men var vaksam,,, bakslag kan komma från klar himmel...
Inlägg #10: Postat: 2012-04-12 17:51:00
Jan Brunnegård
Bizon DU har missat en del som vanligt. Jagh är en del av en väckelse frikyrka från 1880 talet.Som gick i protest mot stat kungahus statskyrka mm.Mina fäder kämpade för tros och tankefrihet långt före arbetarrörelsen t.ex. DU kan anklaga statskyrkoanhängare och katoliker för en del, men jag o de mina har alltid tillhört den andra sidan...Men det lär aldrig du fatta.
Inlägg #11: Postat: 2012-04-12 18:33:00
Bizon
Jan #10
Nej Jan det har jag inte missat, inte heller att friheten inte varit särdeles stor inom alla varianter av frikyrkor, snarare tvärt om skulle jag tro - åtskilliga är de vittnesmål om närmast sekteristisk art då det gäller sådana samfund.

Men det viktigaste är inte hur du upplevt din barndom eller vilken bild du har av din släkts förehavanden - det är inte det jag uttalar mej om, men det är klart att jag gläds med dej om allt i ditt liv varit bra - men ur min synpunkt son anser att det är viktigt att veta mer än att tro ser jag som ett än mer glädjande fenomen att sekulariseringen får allt större genomslag i världen - till och med katolska kyrkan backar - både i antal och maktinflytande. Deras hårdnackade motstånd mot preventivmedel och totala fördömande av aborter har legat dom i fatet - inte för att jag tycker att aborter är ett bra preventivmedel, men det anser jag kvinnan själv ska få avgöra vid till exempel en graviditet beroende på en våldtäkt. Eller en ofrivillig graviditet som uppenbart inte är bra för mamman eller barnet.
Att intresset under en längre tid svalnat för kristendomen men nu under påskhelgen fått ett uppsving beror sannolikt på att media har fokuserat mer än vanligt på trosfrågor - Jesus har förvisso alltid varit tacksam att göra film, musikaler och andra jippon på, men sammantaget över tid så har intresset i och med just friheten från tvång inneburit att intresset mattats.
Andligheten däremot har i och med "New age" och spiritism fått en mer framträdande plats - vilket även inneburit att religiositeten privatiserats - bra tycker jag.
Inlägg #12: Postat: 2012-04-12 18:51:00
Annika Widén
Mycket intressant artikel.
Jag bor i ett katolskt land sedan många år och jag kan säga att jag kritiserar mycket i själva kyrkan men det jag ser i människorna är mycket fint. Kyrkorna är alltid fullsatta och många lever verkligen som de lär inte alla, förstås:. Många frivilliga inom organisationen Caritas ger sin fritid till de fattiga och den italienska staten skulle aldrig göra lika mycket som dem för människorna.
När jag är i Sverige blir jag ledsen över att se kyrkorna halvtomma.
Jag tycker att huvudsaken är att man själv försöker leva enligt Jesu ord. Vi kan ändå inte förändra andras synsätt. Endast med vår kärlek kan vi förändra andra.
Inlägg #13: Postat: 2012-04-12 21:15:00
Pia I
#12 Fint sagt och tänkt Annika! Endast kärleken kan förändra världen.
Inlägg #14: Postat: 2012-04-12 21:41:00
Jan Brunnegård
Annika W 12/ Det vore givande om du kunde analysera lite mer om skillnaden mellan dessa olika, länder, olika traditioner mm Själv är jag kritisk mot alla stora Kyrkor - men oj vad jag älskar många katoliker jag mött.
Inlägg #15: Postat: 2012-04-12 21:43:00
Pia I
Med den personlighet Jesus visat i Bibeln, skulle han nog bli totalt förskräckt i dag. Döden är vardagsmat, om inte i verkliga kriget, så i verkliga livet , där barnen spelar blodiga tv-spel med åldersgräns 18 år, vid 11år och tidigare. Ingen bryr sig. Där sitter barnen och övar sig i hur man skjuter ner folk till höger och vänster, hur man dödar folk med bilar och flygplan och allt som går att uppfinna.Blod och hämnd är vardagsmat för barnen. Ingen bryr sig. Vi lever i en demokrati. Men en sak har jag märkt. Alla vuxna människor och alla barn tycker fortfarande om vänlighet och kärlek. Att döda folk är i dag vardagsmat på nätet. Ungdomar har inget att göra, så de sitter hela dagarna på it-cafeér och skjuter folk. De äer väldigt osunt trötta och använder säker både det ena och det andra medlet för att hålla sig vakna. Det är vad jag ser. Jesus skulle säkert spärra upp ögonen om han fanns här. Han skulle kanske också bli ihjälslagen, mest troligt.
Inlägg #16: Postat: 2012-04-12 21:44:00
Pia I
PS, jag menar dataspel...ds
Inlägg #17: Postat: 2012-04-12 21:57:00
Jan Brunnegård
Ja du Pia/ Den här amerikaniseringen av nöjesvärden är mycket olycklig. Hur mkt våld som helst men sund fin sex - kärlek osv är nästan tabu. Så snett kan en kultur gå. Även jag är allvarligt oroad..Inte ens i de mest ideella barnfailjer tycks man kunna stoppa detta våldsförhärligande i datorn TV. Detta är att lära ut facism...
Inlägg #18: Postat: 2012-04-12 22:14:00
Pia I
#17 Jag har sett det på nära håll och föräldrarna är totalt hjälplösa, kan inte göra något annat än hålla med.De tiger och samtycker. Men- de mår jättedäligt. I dag är barnen som vuxna tidigt. De får inte vara barn. Och för det mesta är det barnen som bestämmer. Kan det var någon slags kollektiv känsla av skuld hos föräldrar? En känsla av otillräcklighet? Men kvinnorna fortsätter sin jämlikhetskamp. Det är kämpigt och barnen kommer i kölvattnet. De kvinnor som vill vara hemma hos barnen, ve dem! De ses som bakåtsträvare i frihetskampen.Barnen får klara sig bäst de kan i frihetsträsket och "ont om tid träsket". Alla måste ju jobba nuförtiden. ALLA.fast många får inga jobb
Inlägg #19: Postat: 2012-04-12 22:27:00
Leif E Ström
För undertecknad med vetskapen om att Jesus aldrig skrev några egna texter och att inga samtida källor är funna, så reduceras inte eget tvivel, då en god skribent, som känner ömhet, vördnad och kärlek för sina medmänniskor, försöker reda ut ett historiskt perspektiv utan att tvivla på Jesu historicitet som skribent.

Kan någon av följande påståenden från en bibel-okunnig rätas ut?

1 Judendomen kan i bästa fall tillstå Jesus som en historisk obetydlig person och av de flesta judar har han aldrig förekommit. Det var Paulus som stod för PR-verksamheten GT, som skrevs på hebreiska från 450 år e.kr och bakåt i tiden.

2 Nya testamentet som skrevs efter Jesu födelse, han talade arameniska, kan ju inte heller ha funnits i Frälsarens skolväska då han förkunnande.

3 För att kringå den långsökta och det osannolika i den akademiska litteraturen låter man i efterhand Jesus skapa "treenighetsläran" där han framställer sig själv som ingen mindre än Messias en ättling till Kung David. Att det dessutom anses att han inte kunde läsa eller skriva måste ifrågsätta hans intellektuella brister som ytterligare ättling till den allsmäktiga fadern. Hade skaparen tillsammans med en aktansvärd personlig karaktär även gett honom skriv och läskunskaper hade de flesta frågor som i dag ställs varit annorlunda.

Fritt fram för alla er som vet. Tror gör jag själv alldeles för ofta.
Inlägg #20: Postat: 2012-04-12 22:43:00
Jan Brunnegård
Leif 19/ Jag tror att du vill säga ngt viktigt men stycke ett/1 förstår jag ej//

2/ NT& börjadd skrivas ca 70 år efter Kristus, med sannolik början av apostlagärningarna, där Paulus beskriver kristendomens uppkomst, bildandet av församlingar i nordöstra Medelhavsområdet etc.

3. Med största sannolikhet kunde Jesus både läsa och skriva. I varje bys synagoga hade man bokrullar som handlade om judendomen från Skapelsen o framåt. Jesus och många andra kunde läsa dessa texter - samt tala om dem. Judarna har alltid varit ett diskuterande samtalande folk. I synagogorna fanns skolverksamhet som i nutidens Koranskolor.


Detta är lite väl hastigt skrivet Kanske bättre i morgon Hälsar Ja
Showing page 1 of 13: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
Laddar...