Rapportera inlägg

Valt inlägg:

Eller är det jag som har missförstått begreppet "ateism"?  Känner ateister till att verkligheten är mer än det fysiska?  Kan ateister tänka sig att alla medvetanden tillsammans skapar allt, men är bara ovilliga att kalla detta super-medvetande för "gud"?  Vet ateister om att det är våra medvetanden som är primära och som har fysiska upplevelser genom våra tillfälliga fysiska kroppar som föds och dör?  Kanske det bara är jag som missförstått vad det är att vara ateist?...  För i så fall skulle jag med stolthet kalla mig enligt detta begrepp.  Ordet "gud" är det ändå ingen som vet vad det betyder.  Man kan ha modeller och teorier, och man kan kalla upplevelser för guds-upplevelser, men menar man då möte med ett mycket större medvetande, menar man möte med sitt högre jag, vad menar man?!

Ett meddelande kommer att skickas till ansvarig som besultar om inlägget skall tas bort, av vilken anledning vill du rapportera det här inlägget?