Rapportera inlägg

Valt inlägg:

Sunny och Jan - pojkar i all ära, men glöm inte flickorna - det är väl åtminstone 2 till förutom Sunny. Just den sortens skrönor om vad Jesus gjorde redan vid 12 års ålder rimmar ganska illa med antagandet att han inte skulle vara läskunnig - även med att det inte finns något skrivet av hans hand eller kända uppteckningar från hans direkta samtid. Det kan ju ses som indikation på att han inte ens funnits - utan hela historien vilar på senare nedtecknade vandrings sägner - just den muntliga traditionen tjänade på den tiden både som underhållning och sedelärande samkväm, precis som bibeln länge gjort i bondesamhället då det ofta var den enda bok som fanns i ett hem - ibland även illustrerad med läskiga bilder. Romarna ansåg nog Jesus som förhållandevis harmlös - Pilatus ville ju helst släppa killen - däremot hade han trampat prästerna på tårna - Romarna var ju även de första att ta till sej kristendomen då dom insåg att den religionen gagnar makten. Gustav Wasa plockade en del bronsklockor då just brons behövdes för krigsskepp och annat krigsmateriel - jag har intet minne av att han skulle ha förgripit sej på kristenheten som sådan. "Jesus/ menade givetvis att utmana hela det rådande systemet när han drev ut månglarna ur templet!/ Vad i det tillgängliga texterna vittnar om det antagandet är riktigt? Ja att inte repektera varandras tro är illa - men att nu ateister, humanister, och andra fritänkare som genom att påtala det olämpliga i att en del människor tar sej rätten att ge uttryck för sin tro i alla sammanhang och över allt - radio, tv, plus alla dessa religiösa byggnader, samt nu även moskéer, och understundom en del uppsökande verksamhet av typ mission, mena att det skulle vara att inte respektera folks tro är inte helt rätt. De flesta ateister och humanister anser med största sannolikhet att folk ska få tro på vad dom tro och ha rätt till det - men inte tuta om det i tid och otid jämt och samt är väl knappast att respektera de som inte vill besväras av de troendes manifestationer. Ska det ena respekteras så ska det andra - och det finns ganska mycket som med hänvisning till diverse trossatser skulle uppvisas offentligt om alla ska ha den rätten. Var bör gränsen i så fall dras? Att odla sin tro hemma på sin kammare är absolut inget problem om tron i fråga inte strider mot andra människors fri och rättigheter.

Ett meddelande kommer att skickas till ansvarig som besultar om inlägget skall tas bort, av vilken anledning vill du rapportera det här inlägget?