Rapportera inlägg

Valt inlägg:

Janne B //3. Om den heliga avelsen står det i två av evangelierna, men inte de två andra. Mycket intressant skuillnad.// Ja - vilket också är orsaken till att det är ytterst viktigt att ta det mesta som skrivits i frågan med stor skepticism.

Ett meddelande kommer att skickas till ansvarig som besultar om inlägget skall tas bort, av vilken anledning vill du rapportera det här inlägget?