Rapportera inlägg

Valt inlägg:

Sunny Ja att sålla bort den "obefläckade avelsen" som den kallas där vi hankön marginaliserats gör nog envar som som inte sväljer vilka tokerier som helst - men den så kallade "Mariakulten" som bland de ickeintellektuella i katolska länder blivit något av en variant av feminismens i de sekulariserade. Sedan gör du en fritolkning som heter duga då du menar att Jesus vrede i templet "tyder på att han inte tyckte att penningarna ska läggas på utsmyckade kyrkor utan kanske på hjälp till de fattiga?" Ja jag anser ju att läsaren har tolkningsföreträde, men nu var det väl inte templets utsmyckning han var förbannad på utan det att templet blivit en mångelplats. Men eftersom hans idéer egentligen gick helt egna vägar än den judism som praktiserades på platsen så vad hade han i templet att göra egentligen annat än att ställa till bråk med prästerna - alltså en provokation. Om vi utgår ifrån att Jesus varit en person med den uppväxt som målats upp måste han ha varit medveten om vad som försiggick i templet - så varför lät han inte även där de döda begrava sina döda och själv visade att livet fanns på annat håll? - jag tycker bara att det är en av de irriterande motsägelserna till att tolka Jesus som en så blid person - egentligen var han en aggressiv provokatör som i sina predikningar utomhus angrep vad och vem som helst i sina liknelser som så klart träffade många i dåtidens samhälle. Samma sak händer ju i dag, hans snack är inte olikt dagens politiker som vill framhålla alla löften dom ska infria, och då i kontrast gör allt för att svärta ned sina motståndare. Folk som i dag kritiserar det rådande systemet och makten och gör motstånd mot till exempel kapitalismens totalitet blir i bästa fall bara utstötta, men i värsta fall blir dom anklagade och dömda för terrorism - fast dom kanske bara tappade behärskningen och överfölls av lite "helig vrede" och sparkade in rutan på banken:- Och apropå "den förbjudna guldkalven" som Moses blev förbannad på så tyder det snarare på att Egyptens före detta slavar inte så entydigt underkastade sej den judism som denne Moses önskade - att då kalla detta fritänkande för något nedsättande avgudadyrkan och förbanna tilltaget att tänka i egna banor tyder väl snarare på att Moses ville ha största möjliga kontroll och inga konkurrenter - eller? Ja, Jesus predikade under bar himmel, och påveskapet var inte uppfunnet än, men det skötte den beryktade Paulus med viss bravur - men på den tiden - liksom i dag - var det många makter som slogs om guds gunst, att då få romarna med på tåget var det helt avgörande för kristendomens fortsatta framväxt - därför anpassades kristendommen till att tjäna makten giv kejsaren vad som kejsaren tillhör, dock inte utan protester - alla såg inte kristendomen med blida ögon - inte heller i dag, därför fortsätter den sorgligt schizoida mänskligheten sin inbördes kamp och slakt av oliktänkande där föreställningen om att en har större rätt att finnas än en annan inte saknar betydelse - och så länge mänskligheten klafsar runt i detta trosträsk som helt saknar vetenskaplig relevans, men är en av de värsta psykiska gissel en människa kan råka ut för därför att den exploaterar kärleken - av den orsaken lär det inte bli annorlunda på mycket länge,,, om någonsin...

Ett meddelande kommer att skickas till ansvarig som besultar om inlägget skall tas bort, av vilken anledning vill du rapportera det här inlägget?