Rapportera inlägg

Valt inlägg:

Sunny. Jag skulle nog kunna sitta uppe hela natten och med glädje kommentera din stora succe här, 1. Din gamla 1917 års bibel var i mkt en samfundsbibel Sv Kyrkans. Den nya från år 2000 är en rätt vetenskaplig utgåva från vår sekuleraiserade stat. Mer fakta än poesi helt klart. 2Jag ska läsa på mer om Thomasdevangeliet, som sägs handla lite om Jesus. Men det som jag läst i dag är mkt Jesus. 3. Om den heliga avelsen står det i två av evangelierna, men inte de två andra. Mycket intressant skuillnad. 4.Jag är uppväxt med små missionshus av enklaste lag utan utsmyckning - kallade Himlalador. Jag kan må rent illa av allt guld i svenskkyrkorr mm.Ladorna gav regn o köldskydd, man kan inte predika utomhus på vintern här. 5.Sunny 28/ Det har i största hemlighet o med livet som uinsats funnits frikyrkoförsamlingar hela tiden, som varit protester mot Katolska Kyrkan och sedan även Lutherska Kyrkan. DET var mest fattigfolk i dessa församlingar, precis som slavarnas församlingar i USA Södern. 6 Sunny 29/ Jag menar att ett mycket stort antal människor upplevde undren på Pingstdagen,de kom som sedan var från många olika länder och återvände med ett ett budskap, en upplevelse. Det måste ha varit så som Jesuväckelsen kom i gång så fort och så omfattande. Utan Pingstdagen hade Jesu lära dött ut snabbt anser jag. UTOMORDENTLIGT tack till vännen Sunny som håller liv i ett samtal om tro o vetande.Tack Pia som bäddade för detta...

Ett meddelande kommer att skickas till ansvarig som besultar om inlägget skall tas bort, av vilken anledning vill du rapportera det här inlägget?