Rapportera inlägg

Valt inlägg:

Apropå en annan sak Jesus ska ha uttalat då han försvarade en kvinna som skulle stenas. Han lär då ha sagt – den som är utan skuld kastar första stenen. Ganska vågat sagt till en samling rättskaffens män i färd med att avrätta en kvinna som förbrutit sej mot de seder som ansågs höra till den tidens moral. Enligt de myter man hänvisar till ska ingen ha kastat någon sten – hur troligt är det att en rättskaffens mobb bara så där ska avbryta sin gärning för att det kommer en snubbe och hindrar deras rättmätiga värv? Som jag ser det är det inte troligt alls, dels därför att den adrenalinstinna vrede som får dessa rättskaffens män att kasta sten på en kvinna tills hon dör inte så lätt låter sej hejdas – och dels också därför att detta att inte kasta den första stenen är ett erkännande om sin skuld – och vem skulle bara så där erkänna den skammen i den församlingen? Hur är det – används inte just det uttrycket som ett litet försvar för våra missgärningar av det enklare slaget – gör inte vi alla fel lite nu och då, så varför göra så stor sak av min lilla överträdelse? Den som aldrig gjort något fel - kritisera mej gärna! Att den Jesusfigur som framställts genom mängder av fantasifulla skrönor uppvisar bilden av en provokatör med en retorisk förmåga som kunde snacka brallorna av de flesta. Uppenbart är att det som drivit framställningen av Jesusfiguren sådan den blivit är inte den politiska gärning denna tidiga protestant spred genom sammankomster och agitation som till exempel under bergspredikan – snarare är det motsatsen, att lämna makten och politiken åt de bäst skickade - kejsaren och dennes tjänstemän. Den lille människan skulle helst bara se till sin osaliga själs räddning och till detta framställdes denne gudasände frälsare. Den judarnas konung som många på den tiden hoppats på visade sej inte vilja ha den jordiska makten som passade bättre till därför lämpade människor - men den himmelska makten enades man om skulle göra livets elände mer uthärdligt för de fattiga att hoppas på. Där i himlen tillsammans med gud skulle denna snickarson styra över vår slutliga dom – underkasta dej - eller dö! Bara att välja,,,

Ett meddelande kommer att skickas till ansvarig som besultar om inlägget skall tas bort, av vilken anledning vill du rapportera det här inlägget?