Rapportera inlägg

Valt inlägg:

Yess Sunny, där satt den :- Ser att du tagit upp en hel del av de synpunkter jag också framfört i den gångna debatten. Ja det är många frågor man kan ställa, men jag vill bara nu till att börja med ta upp ett par saker som jag upplever som mycket motsägelsefulla mot det kärleksbudskap som lär ska vara essensen i Jesus grundidé. 1 - varför skulle Jesus över huvud taget släppa lös sin heliga vrede i templet då ju templet inte är något att stå efter - egendomslöshet och kontakten med gud behövde ju inget tempel - bergspredikan och de flesta andra sammankomster Jesus deltog i var helt fria från sakrala byggnader, så varför? 2 - den insikt Jesus gav uttryck för som även senare besannats i övermått - att i hans efterföljd ska söner vända sej mot fäder och vänner bringa varandra från livet manar mej att ifrågasätta om ens den första kristendomen varit så fredlig egentligen - innebörden i uttalandet "den som inte är med mej är emot mej" är inte heller så kärleksfullt, förlåtande och förstående. Sedan är det detta med hela grundkonceptet - den obefläckade avelsen, men det kan jag ta senare. Välskriven var i alla fall din artikel.

Ett meddelande kommer att skickas till ansvarig som besultar om inlägget skall tas bort, av vilken anledning vill du rapportera det här inlägget?