Rapportera inlägg

Valt inlägg:

Jan #10 Nej Jan det har jag inte missat, inte heller att friheten inte varit särdeles stor inom alla varianter av frikyrkor, snarare tvärt om skulle jag tro - åtskilliga är de vittnesmål om närmast sekteristisk art då det gäller sådana samfund. Men det viktigaste är inte hur du upplevt din barndom eller vilken bild du har av din släkts förehavanden - det är inte det jag uttalar mej om, men det är klart att jag gläds med dej om allt i ditt liv varit bra - men ur min synpunkt son anser att det är viktigt att veta mer än att tro ser jag som ett än mer glädjande fenomen att sekulariseringen får allt större genomslag i världen - till och med katolska kyrkan backar - både i antal och maktinflytande. Deras hårdnackade motstånd mot preventivmedel och totala fördömande av aborter har legat dom i fatet - inte för att jag tycker att aborter är ett bra preventivmedel, men det anser jag kvinnan själv ska få avgöra vid till exempel en graviditet beroende på en våldtäkt. Eller en ofrivillig graviditet som uppenbart inte är bra för mamman eller barnet. Att intresset under en längre tid svalnat för kristendomen men nu under påskhelgen fått ett uppsving beror sannolikt på att media har fokuserat mer än vanligt på trosfrågor - Jesus har förvisso alltid varit tacksam att göra film, musikaler och andra jippon på, men sammantaget över tid så har intresset i och med just friheten från tvång inneburit att intresset mattats. Andligheten däremot har i och med "New age" och spiritism fått en mer framträdande plats - vilket även inneburit att religiositeten privatiserats - bra tycker jag.

Ett meddelande kommer att skickas till ansvarig som besultar om inlägget skall tas bort, av vilken anledning vill du rapportera det här inlägget?