Rapportera inlägg

Valt inlägg:

Thomas / Frågan är om man ska kalla detta censur. Då en begriplig? Bibel skulle sammanställas fans många hundra dokumment i omlopp - man hade suttit på många håll och gjort massor av avskrifter av tidigare dokument.En derl av dessa avskrifter hade blivit accepterade _ populära inom församlingarna kyrkorna vid 300 talet. Andra texter var nog ratade för de ansågs inte ligga inom "huvudfåran". Så att de som bestämde måsxte göra ett stort antal val under lång tid är spiksäkert. men var detta vanligt redaktionellt arbete eller censur. Jag menar att censur kan bara en stat utöva. Bedriver vår redaktion här bara redaktionellt arbete eller måste man ibland gå ett steg längre? Sourze får ju inte sprida rasism,militära hemligheter med mera!

Ett meddelande kommer att skickas till ansvarig som besultar om inlägget skall tas bort, av vilken anledning vill du rapportera det här inlägget?