sourze.se
Artikelbild

Inför avdrag för IT-tjänster i hemmet

"Genom att låta IT- och tekniktjänster i hemmet omfattas av avdraget skulle en ung generations kunskaper tas tillvara. Det skulle ge jobb åt tusentals unga samtidigt som moderniseringen av Sverige skulle kunna komma alla till del."

En ny Alliansregerings viktigaste uppgift måste vara full sysselsättning. Alla som vill och kan jobba ska också ha ett jobb att gå till. Under krisen har regeringen räddat tiotusentals jobb med en aktiv arbetslinje, när ekonomin nu vänder är det viktigt att politiken klarar av att byta fokus till att skapa förutsättningar för framtidens jobb. Med avdrag för IT-tjänster i hemmet har många unga en möjlighet att starta ett företag inom en framtidsbransch.

Framtidsjobben är särskilt viktiga för unga människor. Under lång tid har det varit svårt för unga att komma in på arbetsmarknaden. Alliansen har hittills gjort unga mer anställningsbara genom att sänka arbetsgivaravgifterna och förbättrat arbetsmarknadslagstiftningen. Ett långsiktigt arbete har inletts med att förbättra skolan med mer kunskap, praktik och lärlingsutbildningar. Men i grunden är det jobben som måste bli fler. Sverige behöver moderniseras och arbetslinjen måste fokusera på tillväxten av gröna och smarta jobb.

Tjänstejobb är exempel på gröna jobb som ofta är tillgängliga för unga. RUT-avdraget gör det i dag möjligt för fler än 11 000 personer att jobba med hushållsnära tjänster. Genom att låta IT- och tekniktjänster i hemmet omfattas av avdraget skulle en ung generations kunskaper tas tillvara. Det skulle ge jobb åt tusentals unga samtidigt som moderniseringen av Sverige skulle kunna komma alla till del. När allt från TV-utbud till banktjänster kräver datorkunskaper behöver många hjälp för att få vardagen att fungera. Dagens höga skatter på IT- och tekniktjänster håller unga i utanförskap, hindrar äldre från att fullt ut delta i samhället och står i vägen för moderniseringen av Sverige.

En ny Alliansregering har möjlighet att göra upp med ungas svårigheter på arbetsmarknaden. Unga behöver bli mer anställningsbara och skolan behöver bli mer modern. Modern teknik måste bli självklar i undervisningen och lärarna måste ha högre IT-kompetens. Alliansen har föreslagit en rad reformer för att vägarna in på arbetsmarknaden ska bli fler och så att framtidens jobb ska kunna växa fram. Mot detta står tre vänsterpartier som vill införa en särskild ungdomsskatt, återgå till flumskolan och som inte bara säger nej till fler gröna tjänstejobb utan också vill förbjuda dem som redan finns.

Avdrag för IT- och tekniktjänster är bara ett exempel på hur Sverige skulle kunna moderniseras och fler jobb skulle kunna växa fram. Alliansens miljöinvesteringar och förbättringar i skolan två andra exempel. Valet handlar om huruvida framtiden ska bli bättre genom att vi moderniserar Sverige med fler nya jobb eller om vi ska låta de tre Vänsterpartierna göra det dyrare att anställa och mindre lönsamt att upptäcka och utveckla.


Följ ungdomspartiledarnas debatt på Sourze här


Om författaren

Författare:
Niklas Wykman

Om artikeln

Publicerad: 04 aug 2010 12:05

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: