sourze.se

Kan en man könsdiskrimineras?

Män kan i händelse av krig tvingas offra sina liv för den svenska staten, bara för att de är män. Men enligt SSU, Ung Vänster, KDU och Värnpliktsrådet är detta alltså inte diskriminering av män - utan det är, som alltid, kvinnorna som det är synd om.

Den 8e mars krävde SSU, Ung Vänster, KDU och Värnpliktsrådet i en artikel på Newsmill.se att lika värnplikt införs för båda könen. Artikelförfattarna menar att det nuvarande värnpliktssystemet, där staten tvingar unga män att under ett flertal månader utföra tungt, riskfyllt och i princip oavlönat arbete - endast på grund av att de är unga män, innebär systematisk könsdiskriminering. Det kan jag verkligen hålla med om. Eftersom jag är för jämställdhet tycker jag att ingen ska tvingas utföra något - och definitivt inte något som kan liknas vid slavarbete - bara på grund av att man tillhör ett visst kön.

Förr i tiden tvingades kvinnor i Sverige ofta att stanna i hemmen och utföra oavlönat arbete, så som att diska, städa, laga mat och ta hand om barn. Även om det inte stod i lagboken, så ansågs det mer eller mindre vara en plikt för kvinnor att, som hemmafruar, stanna i köket istället för att jobba. Detta var så klart helt fel och fullständigt förkastligt. En kvinna ska inte, mot sin vilja, tvingas till att utföra oavlönat arbete av något slag, bara för att hon är kvinna. Det samma gäller så klart för män. Alla människor ska ha samma rättigheter och skyldigheter.

Mot bakgrund av principen att ingen människa ska dömas eller tvingas till arbete bara på grund av könstillhörighet så välkomnar jag att SSU, Ung Vänster, KDU och Värnpliktsrådet äntligen kommit till slutsatsen att dagens värnplikt, som bara drabbar män på den enda grundvalen att de är just män, är könsdiskriminerande och bör ändras, så att den gäller lika för alla svenskar - oavsett kön.

Det finns dock ett problem med den tankegång som SSU, Ung Vänster, KDU och Värnpliktsrådet ger uttryck för: de tycker att dagens pliktlag leder till systematisk diskriminerig - av kvinnor! Inte med ett enda ord nämner artikelförfattarna att män på något som helst sätt skulle vara diskriminerade av att de - endast på grund av att de är män - tvingas till oavlönat arbete i cirka ett år. Män - och endast män - kan i Sverige år 2009 hamna i fängelse, om de vägrar att utan ersättning ägna en betydande del av sitt liv åt aktiviteter som staten bestämt att de ska ägna sig åt, bara för att de är män. Män - och endast män - kan i händelse av krig tvingas offra sina liv för den svenska staten, bara för att de är män. Men enligt SSU, Ung Vänster, KDU och Värnpliktsrådet är detta alltså inte på något sätt diskriminering av dem män som drabbas - utan det är, som alltid, kvinnorna som det är synd om. Hur kan denna lagstadgade och extremt negativa särbehandlingen av män, enligt SSU, Ung Vänster, KDU och Värnpliktsrådet, innebära diskriminering av kvinnor? Jo, enligt dessa organisationer så leder - hör och häpna - det faktum att värnplikten bara drabbar män till att det är klart fler män i det svenska försvaret än kvinnor och att det inte är lika självklart med kvinnlig närvaro inom försvarsmakten som med manlig närvaro. Vissa kvinnor inom försvarsmakten tycker sig dessutom känna av att de ibland inte anses lika välkomna inom Försvarsmakten som de dittvingade männen. Och det kan ju under inga som helst omständigheter accepteras! Feminism i ett nötskal.

SSU, Unga Vänster, KDU och Värnpliktsrådets syn på jämställdhet och könsdiskriminering inom försvaret kan därmed sammanfattas enligt följande:

A Svenska män kan enligt nuvarande lag mot sin vilja tvingas till i princip oavlönat arbete under ett par månader eller ett år - bara på grund av att de är män.
SSU, Ung Vänster, KDU och Värnpliktsrådet: Vem bryr sig.

B Svenska män kan - bara på grund av att de är män - dömas till fängelse för att de vägrar utföra oavlönat, tungt och riskfyllt arbete för staten.
SSU, Ung Vänster, KDU och Värnpliktsrådet: Finemang - det låter rimligt.

C Svenska män kan av staten tvingas offra sina liv som kanonmat i händelse av krig - bara för att de är män, medan kvinnor helt slipper - bara för att de är kvinnor.
SSU, Ung Vänster, KDU och Värnpliktsrådet: Jättebra - det kan inte bli mer jämställt.

D Vissa kvinnor som frivilligt givit sig in i den svenska försvarsmakten känner av vissa nackdelar med att hela organisationen är byggd på gratis manlig arbetskraft under hot och tvång.
SSU, Ung Vänster, KDU och Värnpliktsrådet: Skandal! Könsdiskriminering! Stackars kvinnor! Något måste göras!

Frågan är om SSU, Ung Vänster, KDU och Värnpliktsrådet anser att män överhuvudtaget räknas, om män har något människovärde alls och om någon företeelse någonsin kan vara diskriminerande mot män.


Om författaren

Författare:
Filip Aiye

Om artikeln

Publicerad: 23 mar 2009 09:42

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: