sourze.se

Barn ska få gå i skolan även om det är krig!!!

"Hej Jag tycker alla barn ska gå i skolan även om det är krig"

Kommentarer

Tredje världskriget är här

"Ju fler vi blir på jorden desto större blir risken för ständiga krig och motsättningar. Och desto mer utbredd blir den religiösa vidskepelsen..."

Kommentarer

Foto: flickr/Anuradha Sengupta (BY CC 2.0)

Det evigt manliga

En recension i DN den 18 september av Hanna Roslins "Mannens undergång i kvinnans tidsålder" retar min läsreflex. Kajsa Ekis Ekman känner andnöd av alla svagt underbyggda teser i ämnet "Den onödige mannen". Och vem känner inte det?

Kommentarer

Orwellska

Ni vet - när "krig är fred" och "kampen för jämställdhet" kräver positiv särbehandling!

Kommentarer

FoxNews och DN vs sanningen

USA har satsat 150 gånger mer pengar på ett krig över fiktiva massförstörelsevapen än sin beredskap inför fågelinfluensan. Så har också DN prioriterat.

Kommentarer

USA låter hämndbegäret styra

När det blev krig mot terrorismen var det ord och inga visor.

Kommentarer

Vi Kungar, del 2

Om hur vikingarna fick namnet vikingar. Om svearnas krig mot göterna och om svenska vikingar på Irland.

Kommentarer