sourze.se
Sara Skyttedal, förbundsordförande KDU

Mer valfrihet åt familjen – inga fler pekpinnar

"En fråga där långsiktighet krävs och som är avgörande för barns och ungas uppväxtvillkor är familjepolitiken. Vi kristdemokrater är ensamma i svensk politik om att tala om familjen som något positivt."

Kommentarer

Sara Skyttedal, förbundsordförande Kristdemokratiska Ungdomsförbundet. Foto: Felicia Lundqvist

Det finns inga genvägar - satsa på polisen!

"En satsning på fler poliser är en förutsättning både för det trygghetsskapande arbetet och för att fler brott ska kunna klaras upp. Detta är statens mest grundläggande uppgift."

Kommentarer

KDU: "Inga skattepengar till våldsorganisationer"

Olika våldsorganisationer ska inte få möjlighet att få ta del av skattepengar. Detta kräver vi unga kristdemokrater.

Kommentarer

Kan en man könsdiskrimineras?

Män kan i händelse av krig tvingas offra sina liv för den svenska staten, bara för att de är män. Men enligt SSU, Ung Vänster, KDU och Värnpliktsrådet är detta alltså inte diskriminering av män - utan det är, som alltid, kvinnorna som det är synd om.

Kommentarer