sourze.se

Prostitution bör ske under ordnade former

"Av säkerhets- och smittoskäl bör den oundvikliga prostitutionen ske under ordnade former – kund och proffskontakterna bör registreras, skatt och sociala avgifter bör betalas på sedvanligt vis precis som för vilken tjänst som helst."

Kommentarer

Agenterna Axel & Elsa till er tjänst!

Mina barn jobbar för en underrättelsetjänst, jag lovar!

Kommentarer

Sorg och glädje

Antons mamma Hanna är keramiker med egen verkstad. Detta var först ett fritidsintresse, men efter några år sa hon upp sin tjänst på miljökontoret och satsade på att få ett namn som keramiker.

Kommentarer

Kvinnofällan Sverige

I vilket land är kvinnor bäst representerade bland lagstiftare, höga ämbetsmän i offentlig tjänst och näringslivstoppar? Ja, inte är det Sverige.

Kommentarer

Obrukbara Obehövda Ting

...i barmhärtighetens tjänst

Kommentarer

I vårdandets tjänst

I nödens stund.

Kommentarer