sourze.se
Linda Nordlund, förbundsordförande LUF, Foto: Clara Uddman

Sommaren och män som slår kvinnor

"Våld och övergrepp mot kvinnor beskrivs av regeringen som den mest akuta jämställdhetsfrågan. Nästa steg borde då vara att utbilda även semestervikarierna. Den miljardsatsning som skett har gjort en enorm skillnad, men denna överskuggas av att minst hjälp finns att tillgå när den behövs som mest."

Kommentarer

Linda Nordlund, Förbundsordförande LUF

Rädslans geografi - om kvinnors rörelsefrihet

"Kvinnors upplevelser av säkerhet och trygghet påverkar hur de förflyttar sig, vilket transportmedel de föredrar och vilka färdvägar de väljer. Alla beslut som kvinnor tar som innebär att de undviker vissa platser, snabbar på sina steg eller går omvägar, bildar vad som kallas rädslans geografi."

Kommentarer

Linda Nordlund, ordförande Liberala Ungdomsförbundet

Betyg i skolan från årskurs ett!

"Skolan ska vara en murbräcka mot klasskillnader och segregation. Därför föreslår LUF fyra reformer för en likvärdig skola"

Kommentarer

Linda Nordlund: Håll nyfikna borta från våra vårdjournaler

Sveriges Yngre Läkares Förening SYLF skrev den 25 oktober i SvD att Patientdatalagen värnar integriteten på bekostnad av vårdens utveckling. LUF menar att patienten måste ha full kontroll över sin journal.

Kommentarer

Riv upp den förlegade sexköpslagen

Centerns Ungdomsförbund CUF och Liberala Ungdomsförbundet LUF har anslutit sig till den växande skara som vill avkriminalisera köp av sexuella tjänster. Det finns många skäl att hålla med dem.

Kommentarer

Frida Johansson Metso, ordf LUF, fattar ingenting

Jag trodde att jag hade hört det mesta av naivitet, men det var fel!

Kommentarer

Luf kapar sd-domän

Jonas Åkerlund presstalesman och vice ordförande för Sverigedemokraterna: "Kapningen innebär ett visst praktiskt besvär för oss."

Kommentarer