sourze.se
Artikelbild

Linda Nordlund: Håll nyfikna borta från våra vårdjournaler

Sveriges Yngre Läkares Förening SYLF skrev den 25 oktober i SvD att Patientdatalagen värnar integriteten på bekostnad av vårdens utveckling. LUF menar att patienten måste ha full kontroll över sin journal.

Patientdatalagen är alltför strikt formad SvD 25/10 2012


Den information som människor lämnar till vården är högsta grad privat. Men vad läkare egentligen nedtecknar i journalen är trots detta inte något som patienten själv får se. Att det vore praktiskt för fler läkare att få tillgång till känslig information är aldrig ett argument starkt nog för att minska patientens integritet inom sjukvården. Skälen bakom detta är inte bara ideologiska. För att vården ska fungera och för att människor ska våga uppsöka läkare är det nämligen fundamentalt att det finns en tillit mellan sjukvårdssystemet och patienten.

SYLF vill att även annan vårdpersonal än de som direkt är inblandade i vården av patienten ska ha rätt att läsa journalen. Att anta att läkare inte skulle missbruka den tillgång på information som SYLF förespråkar är naivt. Redan i dag finns exempel på fall där sjukvårdspersonal har missbrukat sin tillgång till journaler som inte tillhör de egna patienterna. Exempelvis har hundratals personer smygtittat på journalen tillhörande den flicka som dog vid en uppmärksammad överdos given av en barnläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. Integritetskränkningar har även skett i andra former, så som när en läkare på Skaraborgs sjukhus lade upp röntgenbilder och patientinformation på Twitter eller när en döende cancerpatients journaluppgifter lästes upp i teve av sjukhuspersonal vid Akademiska sjukhuset i Uppsala - utan tillstånd från patienten eller hans anhöriga.

I grunden är det positivt att teknikutvecklingen gjort det möjligt att digitalisera sjukvårdsjournaler, eftersom det gör det möjligt för vårdpersonal att ta del av information som kan ha livsavgörande betydelse, oavsett om patienten sedan tidigare vårdats på samma sjukhus. Det betyder dock inte att informationen ska vara tillgänglig för alla, alltid. Det rimliga vore att samla alla journalanteckningar om en patient i en enda digital journal, och sedan ge patienten nyckeln till densamma. Då är det patienten som avgör vilka som ska ha rätt att läsa vilka delar av journalen. Om en läkare vill rådfråga en kollega som i SYLF:s exempel får hen helt enkelt be patienten om lov att visa journalen. På så vis går det att värna både om vårdens utveckling och patientens rättigheter.


Om författaren

Författare:
Linda Nordlund

Om artikeln

Publicerad: 12 nov 2012 08:53

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: