Rapportera inlägg

Valt inlägg:

Lars Erik Molin säjer att citat//Några skrivna texter, inte en enda rad, finns efter Jesus o varför skulle någon lära en snickarson att skriva//sc Kan ju bero på att Jesus som person och fysik människa aldrig funnits - att historien om honom och orsaken till att han nämns är att en hel del skrivkunniga nedtecknat och sammanställt de vandringssägner som var dåtidens underhållning - lite som gårdagens Bellmanshistorier, eller dagens Simsons. Att dessa berättelser kantrat över och kokat ner till den religiösa soppa som det blivit beror helt säkert på att människan var mer religiöst benägen på den tiden. Vad Jesus beträffar så säjs det att han redan som ung gärna uppehöll sej i templet - han pratade om att han ville vara där hans fader är - det visar på en hel del motsättningar vad gäller inställningen till templet eller synagogan som det borde ha handlat om i hans fall på den ort han växte upp - där fanns viss kunskap och där fanns läs- och skriv-kunniga som - om inte folk helt förändrats sedan den tiden - med glädje hade undervisat en intresserad och eftertänksam yngling i hur bokstäver skulle tydas och hur de skulle präntas kommer liksom av sej själv. Skulle han ha funnits så finns skäl att anta att han kunde läsa - i alla fall hjälpligt - men behövde han skriva? Egentligen behövde han inte det - han arbetade ju inte själv som författare - han blev liksom författad - kanske är det lite för mycket begärt att en rollperson i ex antal berättelser dessutom skulle börja skriva sin egen historia - och var skulle han fått papper och penna ifrån? Har en känsla av att den rollkaraktär som skribenterna tecknat är en kille som drog runt med tämligen lätt packning.

Ett meddelande kommer att skickas till ansvarig som besultar om inlägget skall tas bort, av vilken anledning vill du rapportera det här inlägget?