Rapportera inlägg

Valt inlägg:

Jan #90 Beträffande kyrkor och tro är vi överens. Men vad dyslexi anbelangar så kan jag inte skriva under på att min gissning skulle vara så "bara" - vilket inte beror på att jag inte är skrivkunnig.

Ett meddelande kommer att skickas till ansvarig som besultar om inlägget skall tas bort, av vilken anledning vill du rapportera det här inlägget?