sourze.se

Light-träsket ger oss cancer

"År 2005 kom en rapport från det Italienska Ramazzini- institutet som skulle röra runt i EU: s livsmedelsverk. I rapporten beskrevs hur en grupp med råttor som matats med aspartam senare utvecklat ett flertal cancerformer."

"Är aspartam ofarligt?" Står det på Fun Lights hemsida, följt av "Ja, aspartam är ofarligt, och liksom alla godkända livsmedelstillsatser är aspartam noga testat.
Det finns ingen vetenskaplig grund till de rykten som hävdar att aspartam skulle kunna orsaka cancer."

Ok, stämmer det här?

Aspartam E 951 är billigare att framställa än socker. Detta gör att det blir extra intressant för producenterna. Lägg till att Apartam, även kallat Nutrasweet, är 200 gånger så sött som socker så förstår ni nog innebörden. 1983 införde Coca- Cola Nutrasweet i sin Cola och kallade den för diet Coke. Trådsmala modeller stod och poserade med sin diet Coke i handen och gav så intrycket av att bli smala av att dricka denna dryck. Numera har man bytt namn i Sverige till Light, men det är samma sak där, det ska ge intryck av att man blir smal av att dricka det. Det finns ny forskning som visar att man inte blir smal av Lightprodukter, snarare tvärtom. Varför då tvärt om? Jo för att aspartam stör kroppens produktion av serotonin. Denna signalsubstans styr viktiga funktioner som till exempel mättnads- och hungerkänslan. Och om man då intar mat och dryck med aspartam, vet inte kroppen längre när den är mätt. Alltså kan man gå upp i vikt, helt enkelt därför att man inte vet när man är mätt. Lägg därtill att aspartam är en produkt av kemijätten Monsato, som också producerar bekämpningsmedlet Roundup, som också den fått skarp kritik för sin vilseledande reklam. Där dom påstår där "att det som är giftigt för växter behöver inte vara farligt för människor och djur".

År 2005 kom en rapport från det Italienska Ramazzini- institutet som skulle röra runt i EU: s livsmedelsverk. I rapporten beskrevs hur en grupp med råttor som matats med aspartam senare utvecklat ett flertal cancerformer. EU var inte sen med att svara att rapporten inte var tillförlitlig och att råttorna nog kunnat utveckla cancer på andra faktorer. Det lustiga är att de italienska forskarna säger precis tvärt om. De påstår att aspartam är ett multipotent cancerogent ämne som kan orsaka cancer i njurar och urinvägar, i blodet och i dt centrala nervsystemet. Denna forskning är också unik i sitt slag, därför att den för första gången följer försöksdjuren hela livet ut, vilket ger en större helhet jämfört med att forskare tidigare avlivat djuren efter två år. Här kunde man nu se hela försöksdjurens liv, med resultaten att de flesta utvecklade cancer vid livets slutskeende. Problemet med tidigare studier var att man då underskattat riskerna och inte fått den helhetsbild som sig bör. Vidare skriver EFSA EU:s livsmedelsverk "Det är riktigt att höga doser av aspartam gav cancer i njurar och urinvägar men problemet kan inte överföras på människor.

"Cancer i centrala nervsystemet är ytterst ovanligt bland råttor men det lilla antal fall som observerats inger inte oro.
"Det saknas en tydlig effekt där högre doser ger mer cancer i blodomloppet. Därför är kronisk inflammation betingad av ålder en troligare orsak.

Saken är den att EFSA genom detta uttalande gjorde bort sig. Istället för att prompt motarbeta denna Italienska rapport så borde dom ha tagit emot den med tacksamhet. Livsmedelsverket ska ju på alla nivåer, vare sig det är det svenska eller EU: s livsmedelsverk, verka för dess invånares hälsa och välbefinnande. Det dom gör är att istället mörka och undervärdera riskerna med aspartam, trots högpotent forskning. Denna forskning som är den största i världen om Aspartam.


Om författaren

Författare:
Anton Pirtti

Om artikeln

Publicerad: 14 aug 2006 15:57

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: