sourze.se

"Serbien provocerar våld i Kosova"

Mr-grupper i Serbien kritiska till hur myndigheterna hanterar Kosovas självständighet.

Kommentarer

Balkanländerna splittrade

Den diplomatiska splittringen kring Kosova är ingenstans större än just i dess närmaste omnejd.

Kommentarer

"Ryssland kommer reagera försiktigt"

Kosova, tillsammans med Afghanistan och Irak, toppade agendan för den internationella säkerhetskonferensen i Münich.

Kommentarer

Sverige bidrar till EU-splittringen

Utrikesdepartamentet under Carl Bildt bidrar till EU:s splittring i Kosova.

Kommentarer

Kolla dina källor, "Jerry"

En anonym person anklagar mig för att fiffla med siffror. Själv uppger han att 200,000 serber flytt Kosova och jämför det med Gazaremsan. Det är så man förstår varför han inte träder fram med sitt namn.

Kommentarer

Malcolm, Kosova är inte Åland

Malcolm Dixelius föreslår i Brännpunkt i Svenska Dagbladet den 31/8 ett nej till Kosovas krav på självständighet.

Kommentarer

Kosovaserber lyder bojkottmaning

Det är svårt att se hur bojkotten gagnar en avspänning mellan de bittert rivaliserade folkgrupperna serber och albaner i Kosova.

Kommentarer