sourze.se

Slöseri med perfekt fungerande bomber

Det blev omvärlden och inte Serbien som förlorade mest efter NATO:s ingrepp i Kosova.

Kommentarer

"Serbien provocerar våld i Kosova"

Mr-grupper i Serbien kritiska till hur myndigheterna hanterar Kosovas självständighet.

Kommentarer

Balkanländerna splittrade

Den diplomatiska splittringen kring Kosova är ingenstans större än just i dess närmaste omnejd.

Kommentarer

"Ryssland kommer reagera försiktigt"

Kosova, tillsammans med Afghanistan och Irak, toppade agendan för den internationella säkerhetskonferensen i Münich.

Kommentarer

"Kosova självständigt 4 februari"

Spänningen ökar mellan stormakterna USA och Ryssland inför den väntade självständigheten.

Kommentarer

Malcolm, Kosova är inte Åland

Malcolm Dixelius föreslår i Brännpunkt i Svenska Dagbladet den 31/8 ett nej till Kosovas krav på självständighet.

Kommentarer

Kosovaserber lyder bojkottmaning

Det är svårt att se hur bojkotten gagnar en avspänning mellan de bittert rivaliserade folkgrupperna serber och albaner i Kosova.

Kommentarer