sourze.se

EULEX nya landsherrar i Kosova

Slutdetaljerna inklusive finansieringsfrågan filades färdigt i torsdags. Ett formellt beslut väntar man "på måndag eller tisdag", säger en EU-tjänsteman.

Kosovarerna har äntligen fått ett namn på sina nya övervakare. Den nya EU-styrda missionen, som ska efterträda FN och överse Kosovas "övervakade självständighet", består av 1800 personer och ska heta EULEX, meddelade i morse en EU-företrädare i Prishtina.

Slutdetaljerna kring EULEX inklusive missionen finansieringen filades färdigt i Bryssel i torsdags. Ett formellt beslut väntar man "på måndag eller tisdag", sa Alessio Zuccarini, biträdande chef för EU:s planeringsteam i Kosova, till Kosovas public service TV.

Beslutet om en EU-mission i Kosova fattades i princip i Brysseltoppmötet i december i fjol. Diskussionen mellan EU:s utrikesministrar den 28 januari i år som skulle föregå det formella beslutet blev dock aldrig av. Vem som nu fattat beslutet i stället förtäljdes inte av Zuccarini.

Beteckningen EULEX, med en latinändelse som betyder lag, är uppenbart avsedd att avdramatisera missionen. EU vill gärna framhäva att man är i Kosova i otadligt syfte att bistå polisen samt bygget av rättsväsendet. Flertalet av de 1800 personer som ska ingå i EULEX kommer också att verka inom det polisiära och/eller inom rättsväsendet.

Den oförargliga beteckningen kan dock inte dölja faktum att den nya missionen har utrustats med närmast imperiala befogenheter. EULEX har nämligen i uppgift att implemmentera den lösning som föreslagits av FN:s chefsförhandlare Martti Ahtisaari, som godkänts av Prishtina men som avvisats i Belgrad.

I Ahtisaaris paket står det att det blir en högsta representant från internationella samfundet, numer EULEX, som får avgöra om paketet efterlevs, och alltså inte Kosovas folkvalda parlament General Principles Article 12.3; Annex IX, article 2.1a. Denne ska ha till sin hjälp en kommitté bestående av chefen för den internationella militärstyrkan Kfor samt cheferna för EU och OSSE - men inte någon av Kosovas folkvalda företrädare Annex IX, Article 3.3. Denna högste representant får också makten att annullera demokratiskt antagna lagar Annex IX, Article 2.1c och avsätta såväl utnämnda som folkvalda Annex IX, Article 2.1d.

Nyckelpersoner inom politik och förvaltning inklusive internationella domare och åklagare ska inte utnämnas av Kosovas parlament, utan "efter godkännande" från den högste representanten. Regeln omfattar generaldirektören för Kosovas tullmyndighet, chefen för skatteförvaltningen samt centralbankschefen, medan chefen för Kosovas riksrevisionsverk, som startades en gång i tiden av Inga-Britt Ahlenius, samt de internationella företrädarna i Kosovas pensionssparfond, ska utses direkt av den högste representanten Annex IX, Article 2.2.

Trots den massiva kritiken mot de omotiverade immunitetsreglerna för missionspersonalen i Kosova ges den högste representanten fortsatt full immunitet under sitt mandat Annex IX, Article 2.6 liksom för övrigt också all annan personal inom EULEX och K-For Annex IX, Article 4.6. Ahtisaaris plan säger slutligen att det blir en internationell styrgrupp, utan delaktighet från Kosoas folkvalda, som avgör när det är dags för övervakningen att upphöra General Principles, Articles 12.6 and 12.7.

De flesta kosovarerna är ändå glada över utvecklingen. Att Kosova blir självständigt åtminstone formellt, att man får erkännande från viktiga länder och att den korrupta FN-administrationen UNMIK försvinner, allt detta väger över bristerna med den nya lösningen. "Bättre EU som kolonialmakt än pakistanier", heter det i Prishtina idag.

Men det finns också många som oroas av det demokratiska underskottet i Ahtisaaris paket och av EULEX maktfullkomliga befogenheter.

Rörelsen VETËVENDOSJE! sv: Självbestämmande som förestått kraven på full självständighet har aviserats att den tänker oponera sig mot EULEX lika mycket som man gjort mot UNMIK.

"Vi har hittills sagt, hellre Kosova i FN än FN i Kosova. Nu inför EULEX säger vi, hellre Kosova i EU än EU i Kosova. Kosovas problem härrör från ett kolonialt förflutet och kan inte lösas av fler koloniala metoder", säger Glauk Konjufca från VETËVENDOSJE!.


Om författaren

Författare:
Shqiptar Oseku

Om artikeln

Publicerad: 02 feb 2008 15:16

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: