sourze.se

När Sverige skulle bli folkrepublik

Jag syftar på löntagarfonderna. På 70-talet förutspådde vänstern kapitalismens snara kollaps. Samma tongångar hörs idag. Då var räddningen att facket skulle ta över företagen. Gäller samma recept nu?

Kommentarer

Frihandel eller protektionism del 4

Dudley Dillard:" Fattigdomen mitt i överfödet har utgjort kapitalismens paradox sedan den begynnande massproduktionen på 1800-talet förde det västerländska samhället ur knapphetens tidsålder."

Kommentarer

Diktatur som demokrati

Hur mycket skiljer egentligen Den nya kapitalismens kärna från kommunismens? Betydligt mindre än man kan tro.

Kommentarer

Förljugen värld

Dikten handlar om kapitalismens mannipulationer.

Kommentarer

Kapitalismens seger över förnuftet

Reklam är reklam är reklam, eller? Vad är egentligen reklam?

Kommentarer

Kapitalismens totala överlägsenhet

En jämförelse mellan det socialistiska Tanzania och det kapitalistiska Hong Kong.

Kommentarer

Sex, Sourze och kapitalism

Sourze är en fantastisk plats. Kapitalismens krona! Vi blir alla utnyttjade och vi gillar det.

Kommentarer