sourze.se

Fattigdom är ingen sjukdom, det är en vardag

Varför ska människor leva på minimum och be om hjälp på annat håll än det som finns för att kunna leva? Varför ska människor förlita sig på andra för att samhällssystemet inte fungerar som stöd? Varför lever vi i ett land där man dumförklarar människor som lever i fattigdom?

Kommentarer

Rättigheter för människor i utanförskap är bara tomma ord!

Hur ska rädda människor kunna hjälpa behövande och våga säga ifrån när hjälpen inte fungerar?

Kommentarer

Vilka tar ansvaret över att förtrycket mot våra fattiga och hemlösa upphör?

Det går inte att bli hemlös eller utsatt i teorin, det måste sorgligt nog praktiseras. Vi som drabbats vet redan alltihop, men vari ligger problemet som gör att lösningarna aldrig uppenbaras för oss som redan vet och behöver dem?

Kommentarer

Foto: Flickr/thelesleyshow (CC 2.0)

Hur ska människor skrämda till tystnad kunna hjälpa andra?

En av de få ventiler människor har när friheten inskränks är att jämföra med de som har det värre.

Kommentarer

Hemlöshet är enbart politikernas fel

På grund av ett odemokratiskt och ansvarslöst tillvägagångssätt hålls våra fattiga och hemlösa människor kvar i olika system mot sin vilja.

Kommentarer

Medborgarvittnen - dellösning på hemlöshet?

Istället för tomma intetsägande fraser som, "de vill ju inte anpassa sig", skulle de hjälpsökande hemlösa kunna erbjudas ett "medborgarvittne" till möten med myndigheter.

Kommentarer

Hemlöshet är inbyggd i systemet

Politiker och socialtjänstemän struntar i människor som är hemlösa, missbrukar alkohol eller andra droger.

Kommentarer