sourze.se

Medborgarvittnen - dellösning på hemlöshet?

Istället för tomma intetsägande fraser som, "de vill ju inte anpassa sig", skulle de hjälpsökande hemlösa kunna erbjudas ett "medborgarvittne" till möten med myndigheter.

De flesta hemlösa människor skyr idag de sociala myndigheterna och de allmänna sjukhusen, oftast på grund av det ovärdiga och kränkande bemötande de får där. Denna systematiska diskriminering av hemlösa måste vara väl känd av politiker, tjänstemän och frivilligorganisationer, men istället för att se sin egen del i problemet, så stöts den redan utsatta människan ännu längre ut som att det bara var dennes fel. Detta görs genom att vi bygger upp speciella enheter och vårdinrättningar endast för hemlösa människor, utan en tanke på integrering. Så skapas utsatta människor med ännu mindre självkänsla än från första början. Innebär det att alla "hjälpsamma" inblandade har samma vidriga diskriminerande människosyn till hemlösa? Om det inte vore så, varför innefattas inte människor, som inte har ett tryggt hem, av de lagar och mänskliga rättigheter som den övriga befolkningen bygger sin tilltro till? När detta problem påtalas kopplas blixtsnabbt de automatiska politiker/tjänstemannafraserna fram; "de vill ju inte anpassa sig" "de är ju inte samarbetsvilliga" eller "vi har ju våra regler att följa".

Istället för dessa tomma intetsägande fraser, skulle de hjälpsökande kunna erbjudas ett "medborgarvittne" till mötet. Vittnet bör av ovanstående skäl inte tillhöra någon myndighet eller frivilligorganisation, utan kan kanske vara en vän som den sökande själv bestämmer och känner förtroende för. Vittnet ska då under mötet bevaka att myndigheten följer den lag som den själv "vakar" över. Det borde ligga i allas vårt intresse om vi nu väljer att åtnjuta den trygghet som lagen ger. Har man gjort det valet så är nästa steg att värna varandras rättssäkerhet. För om inte alla medborgare får samma rättigheter, så urholkas den lag som man själv väljer att luta sig mot. Antingen väljer man lagen som verktyg för vår trygghet eller så väljer man laglöshet. Och eftersom alla officiella institutioner, föreningar och "medborgare" uttryckligen accepterat lagen, så ligger det i det egna intresset att se till att den åtlyds. Det som råder nu är laglöshet i skydd av lagen. Där lagbrotten göms bakom myndighetspositioner och andra "cover up’s". Integriteten får prövas i lagboken och regeringsformen är utgångspunkten för medborgarvittnet.


Om författaren

Författare:
Rolf Nilsson

Om artikeln

Publicerad: 21 aug 2008 09:45

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: