sourze.se

Syns man inte - finns man inte

Det krävs mer och mer från alla håll. Mest stryk tar dagens ungdomar. Pressen ökar och psyket bryts ner allt mer. Nu är det dags att göra motstånd.

Kommentarer

Spotta på demokratin!

Håll inte på demokratiska länder! Skydda diktaturerna för allt i världen!

Kommentarer

Från Gazafronten intet nytt

Håll ut, alla stackars svettiga journalister. Än har extremisterna inte sagt sitt sista ord

Kommentarer

Turismen på nära håll

Att driva ett Guest House i Portugal, är ett dagligt avsnitt ur en såpopera.

Kommentarer

Tankar om Tumbamålet och Billy Butt

Från ett raljerande över Billy Butts påstådda uppoffringar för männen till en insikt om att vi riktar in våra verbala käftsmällar åt fel håll

Kommentarer

Håll mig eller..

Släpp taget

Kommentarer

Leva i Israel

Att som svensk bo i Israel är komplicerat, anklagelserna kommer från två håll.

Kommentarer