sourze.se

VÅR FÖRMÅGA ATT ENGAGERA OSS

Vi kan inte engagera oss i det vi inte förstår eller anstränga oss tillräckligt för att passa in

Kommentarer

Media saknar integritet

Och SVT saknar gränsöverskridande förmåga.

Kommentarer

Socialtjänstemän blir tystade

Vi förstår att ni i er karriär tappat all förmåga till empati.

Kommentarer

Jag var nära underkänt i uppförande

Lärarna är viktiga som föredömen - men deras förmåga varierar.

Kommentarer

Idol 2006 - Två minuter gjorde Markus framtid

Två av artisterna went Katrina och fullkomligen blåste bort alla mina tvivel och min förmåga att uttrycka ljud i låga tonarter.

Kommentarer

Alliansbyggande i EU viktig uppgift för Reinfeldt

Alliansbyggande gjorde Reinfeldt till statsminister. Om han visar prov på samma förmåga att skapa enighet även i Europapolitiken har Sverige möjlighet att utöka sitt inflytande över EUs färdriktning.

Kommentarer

Låt singelkvinnor få insemination

"Förmågan att ge ett barn kärlek, trygghet, omsorg och respekt sitter inte i en persons sexuella läggning, kön eller partnerrelation utan i individens individuella förmåga att vara en bra förälder."

Kommentarer