sourze.se

Impotenta män hatar Ranelid

Till skillnad från emotionellt impotenta män, som till exempel litteraturkritikern Petter ”Magplasket” Bengtsson och flottyrmunken Fredrik Virtanen, så gillar jag Björn Ranelid.

Kommentarer

Kvinnor och lön - en klassfråga

Givetvis ska män och kvinnor ha lika lön. Men det har vi redan. En kommentar till Per Bengtsson, som skrev artikeln "De flesta män vill också ha jämlikhet mellan könen", och andra som kanske inte ser sammhanget fullt ut.

Kommentarer

Kapitalismen - the only game in town?

Jesper Bengtsson vill ha en fortsatt debatt om globalisering och rättvisa. Kan 250 sidor Fronesis vara en start?

Kommentarer

Aftonbladets objektivitet

Jesper Bengtsson försvarar sina artiklar i Aftonbladet. Han försvarar därmed en skev mediebild.

Kommentarer

Mediernas skildring av våldet var oproportionerlig

Aftonbladets Jesper Bengtsson svarar Emma Jönsson.

Kommentarer