sourze.se

Konflikter på arbetet – alltid chefens fel

När konflikter uppstår på en arbetsplats beror det enligt min mening i 9 fall av 10 på dåligt ledarskap. Med en stark och tydlig ledare som kontinuerligt håller sin personal informerad uppstår sällan eller aldrig konflikter på arbetet.

En rak och tydlig ledare informerar kontinuerligt sin personal. När chefen är svag, otydlig och väljer att inte ge konkret information uppstår rykten. När rykten sätts i svang kan det leda till oönskade konsekvenser.

Ett exempel är att någon i ledande befattning uttryckt att det inte finns tillräckligt många vikarier inför sommaren. Vips uppstår ett rykte om att ingen kommer att få ut sin sommarsemester. En arbetsledare som istället väljer att informera om hur man kommer att gå tillväga för att lösa problemet med semestervikarier har allt att vinna.

En god arbetsledare är mån om att få behålla sin personal. Han eller hon är immun mot all form av rövslickeri och resonerar som så att all kritik, även dålig sådan, kan vara konstruktivt.

Arbetsplatsträffar, så kallade apt-möten skall ske kontinuerligt, helst en gång per månad. Dessa möten är ett gyllene tillfälle för anställda att ge sin syn på verksamheten. Det är även ett gyllene tillfälle för chefen att föra ut information av vikt och att regelbundet förhöra sig om medarbetarnas åsikter. Genom medbestämmande uppstår inte konflikter lika lätt som på en toppstyrd arbetsplats. Det säger sig självt att chefer som inte låter sina medarbetare få vara med och tycka och tänka genast blir impopulära och man riskerar istället få ett antal självutnämnda småchefer arbetsplatsen. Vid arbetsplatsträffar bör skyddsombuden informera för att arbetsmiljön skall beaktas. Facklig information skall fortlöpande alltid ges vid dessa möten.

Sist men inte minst – en god chef ger både ris och ros.


Om författaren
Om artikeln

Publicerad: 02 mar 2010 10:52

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: