sourze.se

Framtidens kärnkraftsnyheter

Mycket tyder på en nysatsning av kärnkraften. Många undrar hur det kommer att påverka vår framtid. För att stilla er undran så skådade jag in i min kristallkula.

Jag har alltså skådat in i min kristallkula eller om det var i min kaffesump och sett några förstasidor på kvällstidningar från framtiden. Jag har presenterat först vilket datum de kommer att publiceras, sedan rubriken och därefter en kort ingress. Jag kan tyvärr inte avslöja mer än så, men det ser ut så här:


2012 - 13 juni
STOR KATASTROF! PSYKSJUK OFFICER KÖRDE LASTBIL FULL MED SPRÄNGÄMNEN IN I RINGHALS!
I ingressen kan man läsa: Uppsagd officerare plundrade förråd med sprängämnen och fyllde ett militärfordon med sprängmedel för att "hämnas på staten". Delar av Ringhals allvarligt skadat och radioaktivitet läcker ut rikligt. Närliggande städers invånare flyr från sina hem, en femtedel av alla svenska industrier utslagna i många år framöver, stora delar av Sverige kommer att vara kontaminerat decennier framöver. EU:s länder erbjuder fristad till drabbade svenskar. Kärnkraftsförespråkande politiker ställs till svars, och utfrågas om varför de dömde ut de alternativa energikällorna.

2019 - 23 december
TERRORISTER STÖRTADE MED FLYGPLAN IN I FORSMARK. GÖTEBORG ÄR EN SPÖKSTAD. DET SOM INTE KUNDE HÄNDA HAR INTRÄFFAT IGEN!
Ingressen: Ryska terrorister kapade flygplan och störtade i Forsmark, stor brand och härdsmälta har orsakats. Sydöstra Sverige obeboeligt i decennier framöver.

2057 - 15 februari
NYA MODERNA KÄRNKRAFTVERK BYGGS. HELT RISKFRIA SÄGER EXPERTERNA.
Ingress: De forna kärnkraftverksolyckorna berodde på att kärnkraften var oskyddade och primitivt konstruerade. De nya är placerade under jord, säkra även för kärnvapen.

2086 - 31 januari
KÄRNKRAFTVERK HAR HAVERERAT. MÄNNISKOR FLYR SVERIGE!
Ingress: Efter de senaste decenniernas ekonomiska och politiska kriser så har underhållen av kärnkraftverken inte prioriterats och samtidigt har kärnkraften inte kunnat avvecklats då vi varit helt beroende av deras energiförsörjning och inte haft resurser att satsa på rena energikällor. En liknande händelse ägde rum i det forna Sovjet för ganska exakt 100 år sen. Medan medborgare har haft fullt upp med att klara sin egen vardag så har de politiska ledarna haft fullt upp med att hålla ihop landet och få det på fötter. Underhållet av kärnkraften har prioriterats lågt och kompetensen om kärnkraftssäkerheten har gradvis försvunnit i den höga arbetslöshet som vi präglats av i många år.

5026 - Dag 5.1 i Cybermånaden
MILJONSTAD MÅSTE UTRYMMAS PGA KONTAMINERAD RADIOAKTIV MARK.
Ingress: Forntida långtidsförvaring för kärnkraftsavfall har av misstag sprängts vid nybyggande av ny djupgående tågtunnel. Forskare tror att en forntida civilisation grävt ner kärnkraftavfall, kanske från deras dåvarande energikällor, och man har nu av misstag sprängt sönder en sådan förvaring vid sprängning av en ny tunnel. Kritiker frågar hur detta kunde hända. Företaget som sprängde försvarar sig med att det inte finns några bevarade handlingar eller kunskap om var man grävde ner kärnkraftsavfallet, eller ens att man gjorde det. Man befarar fler okända avfallsdepåer, ingen vet hur många det kan röra sig om.


Om författaren

Författare:
Tobias Jeppsson

Om artikeln

Publicerad: 18 feb 2009 10:28

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: