sourze.se

Invandringspolitiken bidrar till rasism

Inget land, inte ens Sverige, har bottenlösa tillgångar, därför är det viktigt att mäta invandring i kostnader för att bättre ta hand om de invandrare vi har idag.

Låt mig inledningsvis säga att jag varken är invandrarfientlig eller rasist, så hoppas jag undslippa kommentarer i den riktningen och att dessa istället kan bli mer av åsikter med en objektiv och human värdegrund. Jag har själv varit bosatt i andra länder under en följd av år och mött den fientlighet som finns där, så det är inte unikt för vårt land, men det går att förändra till något positivt för alla för att därefter njuta av den skillnad i olika kulturer som det medför.

Sverige har varit, och är, ett invandrarland sedan hundratals år och vi hade, som ett exempel, inte haft det rättssystem vi förfogar över idag utan just invandrarna.
Människor har i tusentals år rört sig över landsgränser av olika orsaker så det är inget fenomen snarare ett naturligt skeende. Människor har alltid sökt ett förbättrat livsmönster och har man inte funnit detta på den ort man föddes så flyttar man. Att invandra var säkert mycket lättare då än nu.

Om nu Sverige är ett invandrarland sedan lång tid, varför har vi då en utpräglad fientlighet mot invandringen idag?
Vi borde väl kunna acceptera invandrare, eller nysvenskar som någon politiker föreslog var en bättre definition eftersom ordet invandrare uppenbarligen fått en klang av rasism även det. Invandringen sker på olika premisser, det som var anledningen då för flera hundra år sedan är inte anledningen idag. Idag accepterar vi invandring av humana skäl, eller borde göra det med tanke på de fasor följt av krig, etnisk förföljelse och annat elände som sker i många av de länder invandrarna kommer ifrån.

Nu kommer vi till det som är svårt men som inte borde vara det. Nämligen att tala om begränsning av invandringen.
Sverige har genom tiderna varit tämligen generös med invandring, ingen politiker kan idag tala om vad invandringen kostar alla oss som betalar skatt i vårt land.
Och varför? Politiker som börjar tala ekonomi i samma andetag som invandring kommer ofelbart få en rasiststämpel. Detta är oacceptabelt, i alla sammanhang kan vi tala om de ekonomiska incitament som gäller för att beskriva omfattningen på ett problem, bara inte invandringen.

Ja, jag vill mena att den invandring som sker till vårt land är ett ekonomiskt problem, vi kan inte blunda för de ekonomiska faktorer som invandringen medför och som drabbar alla som betalar skatt i vårt land. Jag vill också mena att det är direkt oansvarigt att inte tala i ekonomiska termer, rent ut sagt rasistiskt för att hårdra det ytterligare men som ingen politiker vill kännas vid. Varför anser jag det vara oansvarigt? I jämförelse med andra länder, så är invandringen liten i jämförelse, har dessa länder en mer utpräglad fientlighet mot invandrare än vi? Nej, det tror jag inte, kanske man i större utsträckning har förstått att invandring betyder kostnader, mycket om detta vet jag inte.

Om vi begränsar oss till de nordiska länderna så är vi ojämförligt störst när det gäller invandring. Och detta kan kanske förklaras med att det är bättre att begränsa invandringen till de som har det absolut största behovet och därigenom skapa bättre förutsättningar för assimilering i samhället. Det är inte värdigt ett samhälle att hysa människor från andra länder i läger, ja till och med arrester, i avvaktan på uppehållstillstånd, det är inte värdigt ett land som Sverige att försörja andra människor år ut och år in som inget annat vill än att skapa sig goda förutsättningar och för att på sitt sätt bidra till samhällsuppbyggnaden av vårt land, det är rent ut sagt otillständligt att låta människor med höga akademiska examina i sina hemländer arbeta i lågavlönade yrken bara för att man inte kan, eller vill, validera deras kunskaper att passa den svenska arbetsmarknaden. Det är inte heller anständigt att genom den obefintlighet av invandrarpolitik låta människor "skämmas" just för att de tvingas leva på andra år efter år.

Jag vet att det finns rasism i vårt land såväl som i många andra länder, protektionism skulle jag hellre kalla det.
Och, detta är viktigt att säga, det är inte infödda svenskar som bidragit till att det finns rasism i vårt samhälle. Det är invandringspolitiken som bidragit till detta fenomen, kontroversiellt? Ja måhända, men för det inte mindre sant. Finns det någon som tror på att sådana partier som sverigedemokraterna eller nationaldemokraterna, för att nämna några exempel, hade existerat om det funnits en invandringspolitik i vårt samhälle värd namnet?

Jag vet att infödda svenskar kan arbeta tillsammans med invandrare och att detta dessutom har en berikande effekt. Bägge parter får lära sig om andra kulturer och invandraren får lära sig språket och inte minst de regler som gäller på arbetsmarknaden och i samhället. Problemet är att de inte får den chansen och detta just på grund av den "hejdlösa" invandring som sker och skett under en följd av år, det finns inte ekonomiska resurser att följa upp invandringen.

En invandringspolitik värd namnet måste fokusera på de invandrare som kommer till oss, som väljer vårt land för att skapa sig en trygg tillvaro för sig och sina barn. En invandringspolitik som ger förutsättningar för assimilering i vårt samhälle, som ger invandrare arbete på samma villkor som infödda svenskar. Vad det handlar om är att ta hand om våra invandrare och ge dem ett annat innehåll i sitt liv än att sitta på ett av Migrationsverket anvisat läger i avvaktan på uppehållstillstånd. Först då kommer det att visa sig att det politiker alltid talat om som rasism i själva verket är ett underförstått missnöje med just invandringspolitiken.

Endast genom att begränsa invandringen efter de ekonomiska resurser vi kan avsätta för att ge invandrarna en dräglig tillvaro på sitt nya liv i vårt gemensamma land löser vi detta. Inget land, inte ens Sverige, har bottenlösa tillgångar, därför är det viktigt att mäta invandring i kostnader för att bättre ta hand om de invandrare vi har idag.

Tänk så svårt det måste vara för politiker att fatta detta.


Om författaren

Författare:
Björn Alvebrand

Om artikeln

Publicerad: 19 maj 2007 17:15

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: