sourze.se

Tandooriälgen

En obestämbar framtid. Gautampuri, som förut hette Göteborg, ingår i Indiska unionen. Etniska svenskar är en underklass och dess kulturella särart försvaras av föreningen för svenskhetens bevarande.

Kommentarer

Om vårt förhållande till EU

Sedan drygt ett decennium är Sverige ett av medlemsländerna i Europeiska Unionen, vilket avgjordes i en folkomröstning 1994. Inför avgörandet om vi skulle gå med, skedde medlemsförhandlingar.

Kommentarer

Tio år i EU

För drygt tio år sedan röstade svenska folket "ja" till medlemskap i den Europeiska Unionen.

Kommentarer

EU behöver Turkiet

Den gångna veckan beslöt EU: s medlemsstater vid ett toppmöte i Bryssel att låta Turkiet få ansöka om medlemskap i den europeiska unionen.

Kommentarer

Indoktrinering - vad leder det till?

Sovjetunionen / Europeiska Unionen - en jämförelse och en nödvändig reflektion.

Kommentarer