sourze.se
Alexander Degler ordförande  i BURP

Därför behövs Barn- och Ungdomsrättspartiet

Barn och ungdomar kommer i framtiden att få stå till svars för de beslut som fattas av politikerna idag. Enorma beslut fattas också om vår framtid, vad vi ska göra, vad vi inte ska göra, hur vi skall vara i skolan och vad vi skall klara av för att bli godkända enligt samhällets beslutsfattare. Vi ställs inför beslut om skolan där inte ens dagens äldre politiker skulle klara sig. Vi får en skola där eleverna själva aldrig tillfrågats om vad de tycker eller tänker. Vi tvingas mitt under våra mest känsliga år, puberteten, välja vårt framtida yrke utan att egentligen veta ett enda dugg om vad de olika jobben, utbildningarna innebär. Som 15-åring anses en vara helt klar över sin framtid. Eleverna går med en enorm press och stress i skolan, vilket ofta leder till att många av de ger upp och inte orkar kämpa. Senast fattades beslut om vänskapsavtal med NATO och nästa steg är TTIP (Transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar) två viktiga beslut som morgondagens unga skall stå till svars för.

Kommentarer

Ungdomspartier lurar unga väljare

"Det är faktiskt väldigt vanligt att partipolitiska ungdomsförbund framställer sig själva som radikala alibin som går ut med krav på förändring, men de driver ofta vitt skild politik från moderpartiets och tillåts inte påverka på riktigt."

Kommentarer

Riv upp den förlegade sexköpslagen

Centerns Ungdomsförbund CUF och Liberala Ungdomsförbundet LUF har anslutit sig till den växande skara som vill avkriminalisera köp av sexuella tjänster. Det finns många skäl att hålla med dem.

Kommentarer

Inget lärt och inget förstått

Partiernas ungdomsförbund sägs ha till uppgift att ligga före moderpartierna i sakfrågor och ideologi. Stämmer det blir man mörkrädd när man läser vad SSU och Ung Vänster vill.

Kommentarer

Gatsten och minkar eller ungdomsförbund?

Jag heter Jacob Rudbäck och är 17 år. Frågar man mig varför jag tänker rösta så är mitt svar att vår rösträtt faktiskt är bland det viktigaste vi har. Det är vår skyldighet att påverka samhället åt det hållet som man själv tror fungerar bäst.

Kommentarer