sourze.se

Inget lärt och inget förstått

Partiernas ungdomsförbund sägs ha till uppgift att ligga före moderpartierna i sakfrågor och ideologi. Stämmer det blir man mörkrädd när man läser vad SSU och Ung Vänster vill.

Det är svårt att hitta något mer bakåtsträvande, för att inte säga konservativt, i ordets sämsta bemärkelse, än det som SSU och Ung Vänster ger uttryck för i sina skrifter. Inget sett, lärt eller förstått är intrycket man får när man läser deras olika program.

Man känner sig onekligen förflyttad till 60- och 70-talens revolutionära yra. Det är egentligen bara hyllningar till Mao som saknas för att helhetsintrycket skall bli fullständigt.

Hur har det helt kunnat undgå dessa ungdomar att Berlinmuren är borta och att kommunismen och planekonomin är död och begraven samt att vi är en del av den globala ekonomin?

Nu tror jag inte ett ögonblick att vare sig SSU eller Ung Vänster på något sätt är representativ för svensk ungdom. Och det får man vara glad för. Däremot är det från dessa kretsar som rekryteringen till det politiska etablissemanget sker hos s och v och vars unkna tankegods därmed påverkar såväl den nuvarande som kanske också en framtida vänsterregering.

De senaste åren har såväl SSU som Ung Väster skakats av skandaler gällande allt från bidragsfiffel till fylla. Anmärkningsvärt i sig, men än allvarligare är deras samhällssyn.

Här ett axplock hur SSU och Ung Vänster tänker sig ett framtida samhälle.

-SSU i Skåne vill avskaffa den privata äganderätten och att svenska folkets bostäder skall ägas "gemensamt". All vår föda och bostäder skall "tillhandahållas kostnadsfritt". Marknadsekonomin skall naturligtvis avskaffas jämte den "kapitalistiska produktionsordningen". Vidare skall Sverige lämna EU.

-SSU i Stockholm vill också avskaffa den privata äganderätten och anser att "allt som produceras och konsumeras tillhör alla". Kommunalskatten skall vara progressiv, förskolan obligatorisk, betygen avskaffas och hemläxor förbjudas.

-Betyg och hemläxor, får vi lära oss av SSU Stockholm, leder till klasskillnader och skapar "överarbete". Självklart skall också friskolor förbjudas.

-Ung Vänster säger sig vara en revolutionär organisation lite oklart dock hur revolutionen skall genomföras men man framhåller i sitt program, sådär lite lagom hotfullt, att organisations kamp inte är någon "lek". Kapitalismens grundbult, säger man, är det privata ägandet vars konsekvenser är svält, miljöförstöring, krig och förtryck. Därför skall äganderätten avskaffas.

-Inte helt förvånade anser Ung Vänster att banker, storföretag och andra för samhället strategiskt viktiga företag och näringar måste stå under "demokratisk kontroll". Löntagarfonder skall införas och vi skall genast lämna EU, är andra förslag.

Det är svårt att läsa ut någon större politisk skillnad mellan SSU och Ung Vänster. Skulle då möjligen vara att Ung Vänster skriver en bättre svenska. Eric Erfors i Expressen 13/4 går så lång att han säger att tokvänstern styr SSU. Jag är benägen att hålla med.

Gemensam är fixeringen vid en unken marxistisk klasskampsretorik på SSU Skånes hemsida kan också köpa "klasskämpekläder", avskyn mot såväl bildning som utbildning, entusiasmen för tokfeminismen, en ekonomisk analys på lekskolenivå samt en energipolitik som skulle föra oss tillbaka till stenåldern.

Att den kommunistiska partiledningen inom v inte har några synpunkter på sitt ungdomsförbunds program är inte att förvåna men mer anmärkningsvärt är att s inte heller tycks ha det. Därför får man anta att SSU: s synpunkter, om inte helt, så åtminstone styckevis, har en viss respons inom partiets ledande organ. Den åsikten stärks av att SSU: s ordförande också är medlem att partiets innersta krets och -trots vad som hänt - är en av partiets 1:a Majtalare.


Om författaren

Författare:
Lars Nilsson

Om artikeln

Publicerad: 15 apr 2006 13:54

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: