sourze.se
Alexander Degler ordförande  i BURP

Alexander Degler ordförande i BURP 

Därför behövs Barn- och Ungdomsrättspartiet

Barn och ungdomar kommer i framtiden att få stå till svars för de beslut som fattas av politikerna idag. Enorma beslut fattas också om vår framtid, vad vi ska göra, vad vi inte ska göra, hur vi skall vara i skolan och vad vi skall klara av för att bli godkända enligt samhällets beslutsfattare. Vi ställs inför beslut om skolan där inte ens dagens äldre politiker skulle klara sig. Vi får en skola där eleverna själva aldrig tillfrågats om vad de tycker eller tänker. Vi tvingas mitt under våra mest känsliga år, puberteten, välja vårt framtida yrke utan att egentligen veta ett enda dugg om vad de olika jobben, utbildningarna innebär. Som 15-åring anses en vara helt klar över sin framtid. Eleverna går med en enorm press och stress i skolan, vilket ofta leder till att många av de ger upp och inte orkar kämpa. Senast fattades beslut om vänskapsavtal med NATO och nästa steg är TTIP (Transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar) två viktiga beslut som morgondagens unga skall stå till svars för.

Barnombudsmannen Fredrik Malmberg konstaterar i en intervju i Aftonbladet: "Barnfrågor vinner man inga val på." Och detta är politikerna medvetna om, inga beslut vare sig inom sociala sektorn, skolan eller viktiga framtidsfrågor behöver diskuteras utifrån ungas medverkan.
Barn och Ungdomsrättspartiet är inget populistparti, det är ärligt försök att tillsammans med vuxna (seniorer) ge Unga vuxna och barn en röst i politiken. Få grupper i samhället skulle acceptera så många förändringar i sina liv som unga människor tvingas göra. En skola som ständigt ändras beroende på vilken fraktion som styr riksdag/regering, en socialtjänst där barn och  används som slagträ i en debatt som domineras av vuxnas uppfattningar om barn och unga. Betygen ändras, lärarvillkor ändras och eleverna förväntas anpassa sig. 

Unga Vuxna förväntas vara tacksamma för lägre löner för att komma in på arbetsmarknaden, utan en tanke på att också unga vill ha råd med boende, kunna klara sina dagliga utgifter utan att vara beroende av föräldrar.
Vissa av dagens ungdomar tvingas ta  fyra jobb för att överhuvudtaget kunna ha råd med hyran,räkningar, och  andra utgifter.Till detta ska det också pluggas 100%, med resultat som politikerna styrda av PISA bestämt.
Unga Vuxna och barn förutsätts sakna förmåga att kunna ha omdöme om sin egen framtid och hur systemet skulle kunna se ut. När sedan samma politiker uttalar sig om oro i klassrummen, utanförskaåp i förorterna är det utan förmåga att kunna dra slutsatser mellan det system de står för och de beteenden som skapas.
Barn och Unga förväntas heller inte ha uppfattning kring behandlingen av äldre, trots att de vet att en dag är det deras tur. Med den förebild som etablerade partier idag ger av att bli gammal, krympande pensioner, högre beskattning och allmänt sämre villkor avskräcks inte de unga utan också rädslan över hur föräldrar och anhöriga får det som gamla.

Gemensamt har Barn- Ungdomar och gamla ett gemensamt - de är totalt ointressanta för partierna i Riksdagen. Först det valår ungdomar får rösta blir det intressant och förväntas rösta på de partier som under 17 år och 364 dagar inte brytt sig att fråga efter deras synpunkter. Överbuden haglar oftast utan resultat.

"Vi ställs inför att å ena sidan stänga gränser för flyktingar, samtidigt som våra vapen används just i de länder som människor flyr ifrån. Men också där kommer vi att tvingas städa i framtiden efter alla skador och förstörelse som krigsindustrin medverkar till. Detta tycker vi inte är en framtid. Sverige ska arbeta för fred och demokrati. Inte krig och förstörelse. Vi tycker att våra politiker även här är dubbelmoralen själva, de säger att de vill ha fred på jorden och att alla krig ska ta slut. Men så säljer de vapen till dessa hemska människor för att vår ekonomi ska gå runt, säger Barn och Ungdomsrättspartiest (BURP) ordförande Alexander Degler, samtidigt stänger vi dörren för människorna som flyr undan kriget.

Alexander Degler vill att Barn och Ungdomsrättspartiet kan förändra etablerade partiers syn på politiska beslut, att det måste finnas ett barn- och ungdomsperspektiv med och inte minst konsekvenserna för framtiden, som Alexander menar att just deras generation får ta hand om.

Om ett år tas Barnkonventionen som lag, BURP tror inte att lagen i sig ändrar det som redan är. Alexander menar att vuxna också där kommer att styra vad som är bra för barn, ungas framtid och deras egna röster blir bara att uppfylla lagen inte att skapa förändring.
– Vi litar inte på att en lag löser de frågor som vi anser viktiga och vi tror att inte att vuxna kommer att lyssna mer på oss och ta till våra idéer eller tankar efter att lagen trätt i kraft. Vi har en socialtjänstlag som också gäller oss unga och vi som haft förmånen att vara omhändertagna, placerade och ha samhället som föräldrar har knappast märkt mycket av våra rättigheter i våra ärenden. Vi ser att alla lagar som Sverige har, tenderar att gå emot varandra och de är inte kopplade till några konsekvenser, i varje fall inte de lagar som ska skydda barn och ungdomar.
Det är ogenomtänkt att införa barnkonventionen som lag i Sverige, om den inte är kopplade till några konsekvenser, och att man på riktigt menar att man vill införa den som lag i Sverige. Barn och Ungdomsrättspartiet kommer arbeta för att barnkonventionen blir lag, men också att den kopplas till ordentliga konsekvenser om den bryts. Vi vill ha seriösa lagar i Sverige, som verkligen skyddar de svaga grupper som vi har i samhället, exempelvis barn och ungdomar.

Barn- och Ungdomsrättspartiet löser inte alla problem, vårt partiprogram är en vision om hur det skulle kunna bli. Vi tror heller inte att vi idag är ett regeringsalternativ, men vi vill tillsammans med äldre (seniorer) som stöttar vår sak vara med och påverka. Vi vill se till att beslut som fattas över våra huvuden fattas i samråd med BURP, att alla beslut tvingas ha ett barn- och ungdomsperspektiv, konstaterar Alexander, ja visst det finns politiska ungdomsförbund, men för oss är ungdomsförbunden en tillväxtfabrik för dagens äldre partiaktiva. Ett bra ungdomsförbund med intresse av visioner och inflytande hade för länge sedan varit en aktiv del i politiska beslut fattade av vuxna.

BURP har sitt första årsmöte i juni 2016, vi har ambitionen att samla alla barn/unga/seniorer som vill ha ett inflytande och medverka till att vi får en röst i politiken. För det är vad vi saknar - en röst för barn och unga. Vi hoppas även på att kunna samla andra utsatta grupper i samhället, som fått nog av tomma löften och vill se en förändring.


 


Om författaren

Författare:
Anne Skåner

Om artikeln

Publicerad: 26 maj 2016 21:42

Fakta

BURP - Barn och Ungdomspartiet är ett ärligt och seriöst försök att skapa jämvikt i den traditionella politiska debatten där barn och ungdomar ställs utanför men förväntas ta ansvar för morgondagen.
Först det valår unga fyller 18 intresserar sig partierna för deras röster, BURP vill ha sina egna röster i riksdagen, EU och ute i kommunerna. föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: