sourze.se
Gustav Kasselstrand, förbundsordförande SDU

Stoppa väljarföraktet i svensk politik

"Varför reflekterar inte sjuklövern över att det är deras egna väljare som nu lämnar dem till förmån för SD? Våra väljare växer inte upp som svampar ur marken utan kommer just från de andra partierna. Sluta hetsa mot dem!"

Kommentarer

Gustav Kasselsstrand, förbundsordförande SDU

Inför frivillig sambeskattning

En skattereform bör genomföras där äkta makar ges möjlighet att beskattas gemensamt om de så önskar. Sverige hade tidigare ett inkomstskattesystem som byggde på sambeskattning, men för drygt 40 år sedan ersattes det av dagens särbeskattning vilket innebär att äkta makar inte beskattas gemensamt utan individuellt.

Kommentarer

Sverige - genusvansinnets metropol

Medfödda könsskillnader ska varken överdrivas eller förnekas. SDU vill att vi ska slå vakt om dessa normer som vi sedan urminnes tider byggt familjer och samhällen kring.

Kommentarer

Prioritera kortare väntetider inom den psykiatriska vården

"I takt med att den psykiska ohälsan bland ungdomar ökar prioriteras de psykiatriska vårdinstanserna allt lägre inom sjukvården. I SDU ser vi allvarligt på dessa problem och lyfter därför frågan i vårt nya socialpolitiska program."

Kommentarer

SDU utesluter inte samarbete med KDU

"Som företrädare för det enda förbund som aktivt motarbetar konspirationsteorin om en "könsmaktsordning" samt likhetsfeministernas agenda, så glädjer det mig såklart att KDU nu tycks ha tagit ett steg i rätt riktning."

Kommentarer