sourze.se
Artikelbild

Öppet brev till Sverigedemokraterna om Nobels fredpris

SDU:s ordförande Gustav Kasselstrand och riksdagsledamot Sven-Olof Sällström skriver att det är djupt olyckligt att EU tilldelades Nobels fredspris, och att EU har blivit ett hot mot freden.

Det Kasselstrand och Sällström skriver på SvD Brännpunkt den 12/10 är att nedvärdera ett arbete som tar sin början efter ett krig som kostade miljoner människor livet, människor som dog bland annat på grund av att nationella intressen fick gå före allt - liv, till exempel.

Kasselstrand och Sällström skriver att "Om EU någonsin varit ett fredsprojekt kan det definitivt inte sägas vara det idag". Det är inte bara att förringa över sextio år av europeiskt samarbete, det är att visa sig själva obildade. Robert Shuman, som lade grunden till den organisation vi är medlemmar i idag, hävdade 1950 att "Världsfreden kan inte bevaras utan skapande ansträngningar".Något som jag tror är lika sant idag som då. Jag anser att Sverigedemokraterna saknar respekt för historien. De har helt enkelt glömt sin historia, eller kanske aldrig lärt sig den.

I helgen var jag i det före detta koncentrationslägret i Dachau. Det enda läger som var i användning från början till slutet av nazisternas tid vid makten, 1933-1945. Det var inte längesedan. Jag var inte i Dachau hela helgen, jag var där i fem timmar. Fem timmar som räcker till en lång rad funderingar, fem timmar som räcker för att minnas hela livet.

Kasselstrand beklagar sig över det faktum att EU successivt tagit över mer och mer av det nationella självbestämmandet. En av EU:s grundidéer är att, genom att ta en del av nationernas egenintressen och göra dem till gemensamma intressen under EU:s gemensamma politik, motverka att en nation eller stat får makt över de andra. Det är vid nationell suveränitet och nationella intressen som konflikter skapas, konflikter som i sin tur riskerar att leda till väpnade sådana. EU:s existens är en behövlig motvikt, en motvikt som inte motarbetar nationerna utan ger dem balans.

EU:s tuffa krav på länder som misskött sin ekonomi finner Kasselstrand och Sällström svåra att förstå. Enligt dem har Herman von Rompuy, Europeiska rådets ordförande inte "vår president", grymtat om att "Italien behöver reformer, inte allmänna val." Här kommer förklaringen, mina herrar: Eftersom Italien är med i EU och därmed har gått med på att ge en viss makt till denna organisation som ska verka för det allmänna europeiska intresset så får Italien som har försatt sin ekonomi i kris ta konsekvenserna - inte rösta om egna lösningar. SDU:s ordförande förespråkar att Italien istället ska få hantera krisen genom just egna lösningar, utan att gå in på vilka konsekvenserna skulle bli för Italien, länderna runtomkring, hela Europa...

Kasselstrand och Sällström menar att det finns goda exempel på att vi inte behöver vara med i EU; Schweiz och Norge är länder som anses ha klarat sig bra. Sammanlagt knappt 14 miljoner människor lever i dessa länder och i Schweiz är cirka 20 procent av invånarna utlänningar, bara så ni vet, mina herrar. Inom EU bor det 500 miljoner människor. Norge är med i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES och Schweiz har i princip liknande bilaterala avtal med EU. Att konstatera att det går att styra ett litet rikt land utan att till fullo ta del av det Europeiska projektet är inte anmärkningsvärt. Att inte inse vikten av att vara med i unionen är desto mer alarmerande.

Käre Gustav Kasselstrand och alla Sverigedemokrater som ställer sig bakom texten på SvD Brännpunkt, läs på om kriget och tiden efter kriget, bildandet av Europeiska kol- och stålunionen, Jean Monnet och Robert Schuman. Läs också på om tiden före kriget, vad som gjorde kriget möjligt; ett skapande av vi och dem. Ett vi som blir mycket viktigare än dem. Åk sedan till ett före detta koncentrationsläger och gå på grusgångarna och fundera på hur du kan göra inte bara din stad och ditt land till ett bättre hem för alla svenskar, utan också din kontinent och din värld till ett bättre hem för alla människor.

Ja, det var rätt att ge EU fredspriset. Bildandet av organisationen var utan tvekan ett avgörande beslut för upprätthållande av fred och samarbete inom Europa. Låt oss därför glädjas över priset, låt oss aldrig glömma vår historia, låt oss samarbeta för en fredlig värld.

Minnesmonument i Dachau. Foto: Lina ThilénOm författaren

Författare:
Linda Thilén

Om artikeln

Publicerad: 15 okt 2012 15:36

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: