sourze.se
Artikelbild

Prioritera kortare väntetider inom den psykiatriska vården

"I takt med att den psykiska ohälsan bland ungdomar ökar prioriteras de psykiatriska vårdinstanserna allt lägre inom sjukvården. I SDU ser vi allvarligt på dessa problem och lyfter därför frågan i vårt nya socialpolitiska program."

Den alltmer växande psykiska ohälsan bland ungdomar har på kort tid blivit ett av våra största folkhälsoproblem. Besvär som till exempel sömnsvårigheter, depression och panikångest är för många vardagsmat, och antalet ungdomar som söker hjälp inom den öppna vården är större än någonsin. I vissa fall går det så långt att man utvecklar ett självskadebeteende för att lindra den psykiska smärtan och varje år försöker tusentals ungdomar begå självmord, varav många dör. Den psykiatriska vården är på många håll inte kapabel att hantera det eskalerande antalet vårdbehövande, på grund av för lite resurser. Dessa instanser får tyvärr ofta lida i samband med nedskärningar och omprioriteringar vilket har resulterat i att antalet vårdplatser minskat med fler än hälften under de senaste 20 åren.

Bristen på vårdplatser är ohållbar och rejäla krafttag behövs för att vända trenden. Kommuner och landsting behöver få tydligare direktiv vad gäller dessa prioriteringar. Väntetiderna för att träffa exempelvis en psykolog eller läkare är dessutom väldigt långa, där de drabbade kan behöva vänta i flera månader. Även här behövs resurser läggas för att kunna korta ner köerna så vederbörande får hjälp inom en betydligt kortare tid.

Det är dags att samhället börjar ta ansvar för våra ungdomar. Sverige är ett land med hög levnadsstandard, en långt utvecklad vård- och omsorg och en stark välfärd. Det är ovärdigt vårt land att ungdomar som drabbas av detta ska tvingas stå hjälplösa. SDU vill att landstingen anställer fler psykologer och läkare för att få bukt med de långa väntetiderna. SDU menar att dessa allvarliga problem måste tas på större allvar och att resurser omprioriteras till förmån för att lösa denna situation. Vi vill även poängtera vikten av att utredningar och bedömningar utförs på ett noggrant sätt, där patienten tas på högsta allvar. Detta kan vara helt avgörande för den berördas framtid, eftersom eventuell behandling i form av medicin eller samtal i många fall avgör individens möjlighet till återhämtning.

Med anledning av denna allvarliga situation lyfter SDU dessa frågor i vårt nya socialpolitiska program. Vi anser att detta är ett av de högst prioriterade ämnena i den ungdomspolitiska debatten. Det är dags att ta ansvar för våra ungas hälsa, för ungdomarna är framtiden!


Om författaren

Författare:
Cassandra Sundin

Om artikeln

Publicerad: 22 okt 2012 10:52

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: