sourze.se

Ensamheten ur tre perspektiv

Ensamheten kan vara god, förgörande och accepterande. Här är tre små berättelser som belyser olika sidor av samma sak.

Kommentarer

Hur skapas lycka del 2

Moralens betydelse för individens och gruppens lycka ur ett filosofiskt/andligt perspektiv.

Kommentarer

Politiskt trams om arbete

Ur ett filosofiskt och verklighetsbaserat perspektiv arbetar också den arbetslöse.

Kommentarer

Borgerligheten bör dra lärdom

I slutet av 80-talet fanns ett stort missnöje hos medborgarna med den förda flyktingpolitiken, men att föra en öppen diskussion om flyktinginvandrarna var tabu ur etablissemangets perspektiv.

Kommentarer

Varför gör vi varandra så illa

..betraktelser ur två perspektiv

Kommentarer

Hallonsommar

ur en masks perspektiv

Kommentarer

Jag är zoofil - och djurvän

Fick ett mail från sourze.se där de berättade att de fått in en starkt kritisk text om zoofili. Jag blev ombedd att besvara den och skildra fenomenet ur ett annat perspektiv.

Kommentarer