sourze.se
Artikelbild

Datormolnet är livsfarligt!

Det så kallade "molnet", en virtuell förvaringsplats för filer, är farligt ur många perspektiv - inte minst frihetsperspektivet.

Till stor del handlar problemet med molnet - en virtuell förvaringsplats för datafiler - om att upphovsrätten och immaterialrätten, det vill säga ägande och äganderätt av icke fysiska produkter, förskjuts till aktörer som inte har rätt att äga. Det kan jämföras med hur makten i Sveriges riksdag har förskjutits och ännu förskjuts, till mer eller mindre anonyma EU och dess starka krafter.

Om jag kort skulle identifiera problemet med Sverige vs EU eller EU i stort, så är det att de inhemska makthavarna inte tar något som helst ansvar för sitt land. De har lämnat, och lämnar ännu idag, helt sonika över makten till EU, utan minsta tanke på eventuella konsekvenser, såsom till exempel att man riskerar Sveriges neutralitet, med mera.

"Se bara till att skicka svenska trupper till Afghanistan, därför att..."

Ja, varför då?

Alla makthavare tycks vara rädda för "stora, starka EU" ska tycka om saker och ting. Varför?

Om jag istället ska kommentera ordet molnet i sig, så ger det associationer till dels ohälsosamma bekämpningsmedel från något flygplan som kör en bestämd rutt över en åker i ett obestämt land, dels någonting ytterst abstrakt, som befinner sig bortom den enskildes kontroll och rättigheter.

Så vad säger då Wikipedia om begreppet molnet? Jo:

"Molnet. Icke-vetandets moln i vilket själen möter Gud är ett verk om det andliga livet. Det kom anonymt fram i England på 1300-talet och handlar om att det kontemplativa livet står över det aktiva samt om konsten att öva sig till upplysning."

Det är i sig fascinerande, och utgör en tydlig kontrast till detta:

"Datormoln, även kallat molnet, är en teknik baserad på användning av datorer över Internet. Det är en teknik där stora skalbara resurser, exempelvis processorkraft, lagring och funktioner, tillhandahålls som tjänster på Internet till användare som inte behöver ha den tekniska kunskapen eller kontrollen över infrastrukturen."

Någon glömde att lägga till vissa så kallade "sociala medier" i listan där.

Om man funderar lite längre kring just den andra definitionen - "datormoln" - så kanske man inser det som jag har insett, nämligen att molnet är livsfarligt. Har jag inte tidigare varnat er för Facebooks kontrollbehov? Läs mina tidigare inlägg för ledning!

Den varningen har inte upphört än. Tvärtom, är den nu aktuellare än någonsin, och nu varnar jag er läsare för molnet, som innebär att den enskilde totalt saknar kontroll över det material, de filer, som laddas upp. Molnet kan enkelt radera allt detta. Det kan också enkelt neka dig tillträde till platser som du har full rätt att besöka. Det är inte bra ur flera perspektiv, inte minst ur ett frihetsperspektiv.

Är det så människor vill ha det? Är en nättidning som "Sourze" att likställa med ett "moln"?

Vem vet?Om författaren

Författare:
Liolin Vernram

Om artikeln

Publicerad: 01 nov 2012 06:00

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: