sourze.se
Illustration: flickr/eldh (BY CC 2.0)

Hur många kan vara Kawa Zolfagary?

Vissa personer är helt enkelt på rätt plats i rätt tid. De passar in i tidsandan, de blandar exhibitionistiskt tweetande med långa marxistiska analyser av dagsläget.

Kommentarer

Nyliberalismens historia

Begreppet nyliberalism användes för första gången 1980 i boken "I morgon kapitalism" av den franske journalisten Henri Lepage.

Kommentarer

Kapitalism vs idealism

"Jag har inte förstått att tillvarons egentliga väsen strävar efter en allt högre BNP och en allt större konsumtion av matriella ting. Visserligen vet jag att det är så, men jag kan för mitt liv inte förstå det!"

Kommentarer

Kapitalismen - ett ideal

På senare tid har kapitalism och globalisering allt oftare nämnts i media - sällan i positiva ordalag.

Kommentarer

Sex, Sourze och kapitalism

Sourze är en fantastisk plats. Kapitalismens krona! Vi blir alla utnyttjade och vi gillar det.

Kommentarer

Kapitalism välfärd sant

Kommunism är en fin tanke - en förbannat fin tanke när man tänker efter. Tyvärr är den helt ogenomförbar i verkligheten.

Kommentarer