sourze.se

Sverige en postdemokrati

Först hade vi kungavälde, sen fick vi demokrati. Nu har vi fått postdemokrati, där den politiska och ekonomiska eliten styr och alla vi andra är nollor.

Tänk så tyst det har blivit kring vad som händer i Tunisien och Egypten! Men det är fullt förståeligt. Verkligheten har hunnit ifatt alla demokratientusiaster. Länderna befinner sig nu i ett vakuum. Ingen diktator som styr. Frågan är vilka som styr egentligen? Nu har man upptäckt att de sociala, ekonomiska och demografiska problemen är oöverstigliga. "Snar demokrati inte realistiskt" skrev Svante Cornell i SvD den 19/2 2011. Det var ju demokrati som var det stora målet. Fick man bara det så skulle alla problem lösas. Men demokrati i västerländsk tappning kommer aldrig att införas. I stället kommer kaos att råda. De som kommer att styra länderna är de som har de ekonomiska resurserna.

Nu är det ju så att demokrati är ett passerat stadium i Sveriges utveckling. Vi befinner oss i nåt som kallas för postdemokrati. Folk tror att vi har demokrati, men skenet bedrar. Vi har visserligen allmänna val och politiska partier. Men de valda politikerna är betalda av riksdag och kommuner och bryr sig inte så mycket om vad väljarna tycker. Medlemmarna i politiska partier blir allt färre. De som är med i dem är det bara av taktiska skäl och för att göra karriär.

Sveriges befolkning kan delas in i tre grupper. Den första gruppen är eliten inom politiken som backas upp av de rika och de stora företagen. Och så finns den stora mellangruppen som består av alla som har arbeten. Och de har det inte så lätt alla gånger, för de är hårt pressade från alla håll. Och så har vi den tredje gruppen som består av arbetslösa och av utanförmänniskor. Och de är ofta terroriserade och kontrollerade av myndigheterna.

Sverige har haft demokrati i hundra år. De politiska partierna hade massor av medlemmar, de var lätta att mobilisera och det förekom ofta stora demonstrationer. Nu är folk övermätta på sånt och bryr sig inte. Inte ens klimatproblemen lockar några massor. Nu är folk fixerade på sig själva och på att berika sig med makt, inflytande, pengar och ägodelar. Det är svårt att se nån ändring i den utvecklingen. De som har den politiska makten och pengarna bestämmer nuet och framtiden.


Om författaren

Författare:
Lennart Karlsson

Om artikeln

Publicerad: 30 jun 2011 09:37

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: