sourze.se

Stort antal greker i Sverige förtidspensionerade

DN den 30 maj 2011 skriver Annika Carlsson om antalet förtidspensionerade invandrare. Rubriken har följande lydelse: "Äldre greker mest sjuka" och inledningen "De har slitit ut sig på grund av de tunga arbeten de fick".

Här följer statistik där man anger procent av invandrarna som har förtidspension och antalet förtidspensionerade mellan 45 och 64 år:

Grekland 39 procent 4 760
Jugoslavien 33 procent 27 801
Turkiet 31 procent 13 369
Libanon 26 procent 7 162
Finland 23 procent 80 251
Bosnien Hercegovina 22 procent 18 723
Polen 22 procent 20 891
Syrien 21 procent 6 240
Iran 20 procent 24 087
Chile 19 procent 10 966

När det gäller de förtidspensionerade mellan 19 och 44 år finns följande statistik:

Indien 5 procent 8 847
Colombia 5 procent 5 972
Finland 5 procent 20 547
Libanon 4 procent 13 937
Grekland 4 procent 2 162
Sri Lanka 4 procent 4 752
Sydkorea 4 procent 7 190
fd Jugoslavien 4 procent 28 826
fd Sovjet 4 procent 6 240
Danmark 3 procent 7 338

Men anledning av det stora antalet förtidspensionerade greker har Komninos Chaideftos, ordförande i Grekiska riksförbundet, yttrats sig på följande sätt:

" Jag är rädd för att uppmärksamhet kring de här siffrorna ska starta prat om att greker har utnyttjat systemet. Jag tror inte att det finns vare sig fler eller färre fuskare bland Greklandsfödda än bland andra grupper."


Av ovanstående statistik kan man inte utläsa att sydeuropéerna speciellt skulle belasta det svenska pensionssystemet. Av finnarna som bor i Nordeuropa är 80 251 personer mellan 45 och 64 år förtidspensionerade och i åldersgruppen 19 till 44 år är de 20 547 personer.


Om författaren

Författare:
Yngve Karlsson

Om artikeln

Publicerad: 01 jun 2011 13:56

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: